Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2203/LĐTBXH-TL ngày 10 tháng 07 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc bổ sung mức phụ cấp khu vực

Số hiệu: 2203/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 10/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2203/LĐTBXH-TL
V/v bổ sung mức phụ cấp khu vực

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2003

 

Kính gửi: Bộ Công an

 

Trả lời công văn số 3988/BCA(X13) ngày 3/12/2002 của Bộ Công an về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 1272 TC/CSTC ngày 12/2/2003; Uỷ ban Dân tộc tại công văn số 56/UBDT-TCCB ngày 22/01/2003, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận áp dụng chế độ phụ cấp khu vực mực 0.1 tính trên mức lương tối thiểu đối với cán bộ, công nhân, viên chức làm việc tại Trại giam Công an tỉnh Ninh Bình.

2. Thời gian hưởng chế độ phụ cấp khu vực nói trên từ ngày 01/8/2003.

Cách tính trả chế độ phụ cấp khu vực thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBNDTMN ngày 18/01/2001 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và xã hội- Bộ Tài chính- Uỷ ban Dân tộc và Miền  núi hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

Trong thời gian áp dụng chế độ phụ cấp nói trên, nếu Nhà nước thay đổi chế độ phụ cấp thì áp dụng theo quy định mới.

Đề nghị Bộ Công an chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2203/LĐTBXH-TL ngày 10 tháng 07 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc bổ sung mức phụ cấp khu vực

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.901
DMCA.com Protection Status