Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2185/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Thị Dung
Ngày ban hành: 22/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2185/BNN-HTQT
V/v: tham dự hội thảo ASEM về An ninh lương thực

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi:

Bộ Ngoại giao
(Vụ Hợp tác kinh tế đa phương)

Phúc đáp công văn số 693/BNG-KTĐP ngày 11/3/2011 và công văn số 1085/BNG-KTĐP ngày 08/4/2011 của Quý Bộ về việc tham dự hội thảo ASEM về An ninh lương thực, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

An ninh lương thực hiện nay đang là một trong những nội dung được thảo luận tại nhiều diễn đàn khu vực và quốc tế. Trong khuôn khổ ASEM 7, Việt Nam cũng đã có sáng kiến về diễn đàn ASEM về an ninh lương thực và sáng kiến này đã được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ 5-6/7/2010. Đối với sáng kiến lần này của Thái Lan cũng về an ninh lương thực, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nghiên cứu và thấy có thể nhất trí là đồng sáng kiến hội thảo ASEM về an ninh lương thực để Thái Lan tổ chức từ ngày 9-10/5/2011 tại Chiềng Mai, Thái Lan. Đây là một cơ hội tiếp theo sau diễn đàn tổ chức tại Việt Nam để các nước thành viên ASEM chia sẻ kinh nghiệm cũng như đề xuất các giải pháp hợp tác nhằm đảm bảo an ninh lương thực cho khu vực và toàn cầu trong bối cảnh hiện tại; kêu gọi sự quan tâm hơn nữa đến chiến lược hợp tác - đối tác trong ASEM để thúc đẩy các sáng kiến về an ninh lương thực ở cấp khu vực và cấp quốc gia.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ cử cán bộ tham dự và có bài trình bày tại diễn đàn này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HTQT (đtth).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Dung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2185/BNN-HTQT ngày 22/04/2011 tham dự hội thảo ASEM về An ninh lương thực do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.595

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.136.189