Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2177/VPCP-KGVX thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2177/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 03/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2177/VPCP-KGVX
V/v thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện NQ 30a

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình giảm nghèo;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh có huyện nghèo;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước nhận hỗ trợ, giúp đỡ các huyện nghèo.

 

Để tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Yêu cầu các Bộ, ngành là cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh có huyện nghèo và các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước nhận giúp đỡ các huyện nghèo làm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Phó Thủ tướng đã giao tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 (Thông báo số 14/TB-VPCP ngày 12 tháng 01 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ). Đối với các Bộ, ngành có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách cần bổ sung kế hoạch triển khai xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản liên quan, trong đó nêu rõ đơn vị, cá nhân chủ trì, tiến độ thực hiện. Các báo cáo cần gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15 tháng 4 để Bộ tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 4 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình giảm nghèo, cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo các Chương trình giảm nghèo;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;
- Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT;
Các Vụ: TH, KTTH, KTN, ĐP;
- Lưu: VT, KGVX (3), md .115

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2177/VPCP-KGVX thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.063

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.113.29