Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2131/LĐTBXH-BTXH ngày 04/07/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Quyết định 63/2002/QĐ-TTg

Số hiệu: 2131/LĐTBXH-BTXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Đàm Hữu Đắc
Ngày ban hành: 04/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2131/LĐTBXH-BTXH
V/v triển khai thực hiện Quyết định 63/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2002

 

Kính gửi:Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện Quyết định số 63/2002/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2002, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện tốt một số việc sau đây:

1. Đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ xã hội năm 2001 và những tháng đầu năm 2002 ở từng địa phương, đặc biệt và những vùng thường xuyên xảy ra thiên tai; xây dựng kế hoạch và các phương án cứu hộ, cứu trợ bảo đảm đời sống nhân sinh, nhất là việc tổ chức thực hiện ở cấp xã, huyện thuộc vùng phân lũ và những vùng xung yếu nhằm kịp thời xử lý tình huống đột xuất, hạn chế thiệt hại thấp nhất về người, tài sản.

2. Khi thiên tai xảy ra trên diện rộng, Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo vận động tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ do 1 đồng chí lãnh đạo Uỷ ban nhân dân làm trưởng Ban, các Ban ngành, Đoàn thể tham gia. Cơ quan Lao động Thương binh và Xã hội làm thường trực. Ban chỉ đạo có trách nhiệm tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ; chỉ đạo thành lập các đội xung kích bằng các hình thức thích hợp để thực hiện cứu trợ khẩn cấp, kịp thời cho nhân dân, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng bị cô lập; chỉ đạo tổ chức vận động cứu trợ xã hội ở các cấp; thực hiện tốt chế độ thống kê, báo cáo từ cơ sở đến Trung ương.

3. Đối với vùng sâu, vùng xa, vùng xung yếu thường xảy ra lũ quét, vùng cửa sông, ven biển thường bị ngập sâu và đặc biệt vùng có nguy cơ sạt lở, vùng phân lũ, chậm lũ phải có phương án tổ chức di dời dân về nơi an toàn; có kế hoạch và vận động nhân dân củng cố nhà ở, dự phòng lương thực, chất đốt, thuốc men, các vật dụng thiết yếu khác; quán triệt thực hiện phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ).

4. Mức hỗ trợ:

Uỷ ban nhân dân tỉnh sử dụng nguồn từ ngân sách tỉnh, nguồn ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và căn cứ vào tình hình thực tế ở từng địa bàn, mức độ thiệt hại của từng gia đình để quyết định mức hỗ trợ như sau:

- Hộ có người chết: 1- 2 triệu đồng/người

- Hộ có người bị thương: 0,5 triệu đồng/người

- Nhà bị đổ, sập, trôi: 1 - 3 triệu đồng/hộ

- Nhà bị hỏng nặng: 0,5 - 1,5 triệu đồng/hộ

- Lương thực: 10kg gạo/người/tháng, hỗ trợ từ 1 đến 3 tháng.

5. Thực hiện đúng chế độ cứu trợ xã hội đột xuất theo Nghị định 07/2000/NĐ-CP ngày 09/3/2000 của Chính phủ, Thông tư 18/2000/TT-BLĐTBXH ngày 28/7/2000 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục đích, sớm khắc phục hậu quả về đời sống dân sinh.

6. Chỉ đạo triển khai cứu trợ khi thiên tai xảy ra trên diện rộng:

a. Uỷ ban nhân dân cấp xã: Tiến hành lập danh sách đối tượng cần cứu trợ, thông qua Hội đồng xét duyệt gồm Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân làm Chủ tịch Hội đồng, thành viên Hội đồng gồm đại diện: Mặt trận Tổ quốc, một số Ban, ngành và Cán bộ làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội làm Uỷ viên Thường trực. Hội đồng xét duyệt phải kết luận bằng văn bản và danh sách kèm theo.

Sau khi Hội đồng xét duyệt thông qua, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có công văn đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét quyết định, kèm theo công văn phải có biên bản của Hội đồng xét duyệt,danh sách hộ gia đình, cá nhân đề nghị cứu trợ, lập sổ tiếp nhận, phân phối tiền, hàng cứu trợ, tổ chức thực hiện cứu trợ trực tiếp, kịp thời đến các đối tượng. Trong trường hợp phải cứu đói khẩn cấp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định và tổng hợp báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

b. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội hoặc phòng Tổ chức Lao động Xã hội: Tổng hợp các đối tượng cứu trợ do Uỷ ban nhân dân các xã đề nghị; Căn cứ vào nguồn kinh phí cứu trợ của huyện, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện Quyết định trợ cấp cứu trợ; hướng dẫn các xã bị nhập lũ, bão tổ chức thực hiện cứu trợ cho các đối tượng.

c. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tổng hợp danh sách đối tượng cứu trợ do Uỷ ban nhân dân các huyện bị lũ, bão đề nghị; Căn cứ vào kinh phí cứu trợ của Trung ương, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, lập phương án cứu trợ gửi Sở Tài chính - Vật giá trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quyết định. Nếu nguồn Tài chính trên không đủ thì tỉnh có báo cáo đề nghị Chính phủ hỗ trợ (đồng gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính).

Tình hình dự báo thiên tai năm 2002 có thể diễn biến phức tạp, và có những đợt mưa lũ lớn trên phạm vi rộng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các tỉnh, thành phố bố trí cán bộ theo do dõi nắm tình hình thiên tai xảy ra trên địa bàn, chủ động đề xuất các chủ trương, biện pháp phòng chống, khắc phục hậu quả, cứu trợ kịp thời cho những người bị thiệt hại, thực hiện tốt những vấn đề nêu trên và báo cáo kết quả về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Đàm Hữu Đắc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2131/LĐTBXH-BTXH ngày 04/07/2002 ngày 04/07/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Quyết định 63/2002/QĐ-TTg

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.585

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.165.57.161