Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2121/BNN-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Minh Nhạn
Ngày ban hành: 20/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2121/BNN-VP
V/v: Đăng ký làm việc về tình hình di dân, tái định cư Dự án thủy điện Đồng Nai 3.

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi:

- UBND các tỉnh Lâm Đồng, ĐăkNông
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Thực hiện Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg ngày 8 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện”, trong đó giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì quản lý Nhà nước về công tác di dân, tái định cư các công trình thủy lợi, thủy điện trên phạm vi cả nước. Qua phản ánh của một số báo trên phương tiện thông tin đại chúng (báo Lao động, Tây Nguyên, Niên giám Nông nghiệp thực phẩm điện tử) về tình hình đền bù và di dân, tái định cư Dự án thủy điện Đồng Nai 3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức đoàn công tác do Lãnh đạo Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn làm trưởng đoàn đến làm việc với UBND 2 tỉnh Lâm Đồng, ĐăkNông (nơi có di dân, đến) và Ban Quản lý Dự án thủy điện 6 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam để kiểm tra tình hình cụ thể về công tác hỗ trợ, đền bù và tái định cư của Dự án thủy điện Đồng Nai 3. (Gửi đính kèm kế hoạch công tác)

Đề nghị UBND các Tỉnh và Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các đơn vị có liên quan và chính quyền cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng (để b/c);
- Ban Quản lý Dự án thủy điện 6 (để thực hiện)
- Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng, ĐăkNông;
- Lưu VT, KTHT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Minh Nhạn

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC

(Ban hành kèm theo công văn số 2121/BNN-VP ngày 20 tháng 4 năm 2011)

Thời gian

Nơi đến làm việc

Đơn vị phối hợp làm việc

25/4/2011

TP. Hồ Chí Minh

Ban Quản lý Dự án thủy điện 6

26 - 27/4/2011

Tỉnh ĐăkNông

UBND Tỉnh, Sở NN&PTNT, Ban Quản lý Dự án thủy điện 6, UBND Huyện ĐăkG’long, thăm khu TĐC

28 - 29/4/2011

Tỉnh Lâm Đồng

UBND Tỉnh, Sở NN&PTNT, Ban Quản lý Dự án thủy điện 6, UBND Huyện Di Linh, UBND xã Đinh Trang Thượng.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2121/BNN-VP ngày 20/04/2011 đăng ký làm việc về tình hình di dân, tái định cư Dự án thủy điện Đồng Nai 3 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.788

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152