Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2052/BKHĐT-TĐKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Tống Quốc Đạt
Ngày ban hành: 05/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2052/BKHĐT-TĐKT
V/v khen thưởng năm 2010 đối với các Sở KHĐT, BQL các KCN, KCX, KKT.

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT.

 

Ngày 17/3/2011 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã họp để xét khen thưởng năm 2010 và quyết định một số vấn đề về công tác khen thưởng đối với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ đã kết luận như sau:

1. Về công tác xét khen thưởng: Căn cứ Thông tư số 08/2009/TT-BKH ngày 16/10/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trên cơ sở đề nghị của Thường trực Hội đồng TĐKT Bộ (Vụ Thi đua - Khen thưởng). Bộ trưởng - Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ đã ký Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2010 thuộc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế (có danh sách kèm theo).

2. Về kinh phí khen thưởng: Tiền thưởng cho Danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ” và “Bằng khen của Bộ trưởng” cho tập thể, cá nhân thuộc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế từ năm 2010 sẽ do các đơn vị trình khen tự chi bằng nguồn kinh phí của đơn vị.

* Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị có các tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2010 đến nhận (Cờ thi đua của Bộ, Bằng khen của Bộ trưởng) tại Vụ Thi đua - Khen thưởng: Phòng 109, Phòng 110 nhà B, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (từ ngày 15/4 đến ngày 30/5/2010).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Các Sở KH&ĐT (có DS kèm theo);
- BQL các KCN, KCX, KKT (có DS kèm theo);
- Lưu: VT, Vụ TĐKT (3 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Tống Quốc Đạt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2052/BKHĐT-TĐKT ngày 05/04/2011 về khen thưởng năm 2010 đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.465

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!