Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 205/VPCP-KTTH về việc hoàn chỉnh Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 205/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 09/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 205/VPCP-KTTH
V/v: hoàn chỉnh Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi:

Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Công Thương.

 

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 4278/BVHTTDL-KHTC ngày 18 tháng 12 năm 2008 và Tờ trình số 208/TTr-BVHTTDL ngày 18 tháng 12 năm 2008) về dự thảo Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2008 – 2010, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn chỉnh dự thảo Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 1 năm 2009 theo hướng:

1. Quy định cụ thể nội dung xúc tiến du lịch thuộc Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia bảo đảm nguyên tắc kết hợp được với các hoạt động xúc tiến du lịch với xúc tiến thương mại, đầu tư, kinh tế đối ngoại của Việt Nam ở nước ngoài trên cùng một địa bàn, quốc gia, khu vực.

2. Về kinh phí: ngoài phần hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, cần huy động thêm các nguồn kinh phí hợp pháp khác từ các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế để thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia.

3. Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định rõ đối tượng, mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho từng nội dung để đảm bảo việc thực hiện các nội dung của Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia phù hợp với mục tiêu đã đặt ra và việc quảng bá, xúc tiến du lịch hiệu quả thiết thực.

4. Quy định cụ thể cơ quan đảm nhận vai trò chủ trì tổ chức đối với từng Chương trình xúc tiến du lịch cụ thể. Đồng thời, quy định rõ nhiệm vụ của cơ quan tham gia thực hiện Chương trình.

5. Nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia thực hiện theo quy định tại Quyết định số 123/2008/QĐ-TTg ngày 8 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ thực hiện các Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia về xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động bố trí trong ngân sách địa phương để thực hiện chương trình xúc tiến du lịch do địa phương chủ trì.

6. Xây dựng Quy chế để thực hiện cho thời gian từ năm 2009 – 2010.

7. Hoàn thiện Quy chế theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 6 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản và Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ.

8. Trao đổi với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công Thương về nội dung của dự thảo Quy chế trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ
- PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, PL, Cổng TTĐT, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 205/VPCP-KTTH về việc hoàn chỉnh Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.020

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210