Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc thẩm định đơn giá tiền lương năm 2000 đối với DNNN

Số hiệu: 203/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 20/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 203/LĐTBXH-TL
Về việc thẩm định đơn giá tiền lương năm 2000 đối với doanh nghiệp nhà nước

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2000

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 203/LĐTBXH-LT NGÀY 20 THÁNG 01 NĂM 2000 VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG NĂM 2000 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

- Bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực thuộc TW
- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Tổng công ty hạng đặc biệt

Căn cứ quy định tại Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương và thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ trưởng các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty hạng đặc biệt.

1. Tổng hợp tình hình thực hiện Nghị định số 28/CP trong năm 1999 theo hướng dẫn tại Thông tư số 13/LĐTBXH-TT, Thông tư số 14/LĐTBXH-TT ngày 10/4/1997 và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 31/3/2000. Báo cáo phân tích cụ thể các nội dung sau:

- Tình hình thực hiện định mức lao động và đơn giá tiền lương (gồm: các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, các điều kiện áp dụng hệ số điều chỉnh lương tối thiểu tăng thêm, định mức lao động, hệ số lương và phụ cấp lương, đơn giá tiền lương, tiền lương bình quân chung, tốc độ tăng tiền lương với năng suất lao động, trừ lùi quỹ tiền lương thực hiện, những tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân;

- Kiến nghị những biện pháp xử lý vướng mắc, tồn tại.

2. Năm 2000 trên cơ sở định mức lao động đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 14/LĐTBXH-TT ngày 10-4-1997 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các doanh nghiệp xây dựng đơn giá tiền lương và thẩm định, ra quyết định trước ngày 31/3/2000.

Đối với những doanh nghiệp không xây dựng và đăng ký định mức lao động theo đúng quy định thì sẽ không giao đơn giá tiền lương và quỹ lương thực hiện của doanh nghiệp được quyết toán tối đa trên cơ sở số lao động thực tế có mặt, lương cấp bậc bình quân của công nhân, viên chức theo quy định tại Nghị định số 26/CP và mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định.

3. Quý I năm 2000, trong khi chưa có quyết định chính thức về đơn giá tiền lương, các doanh nghiệp tạm ứng đơn giá tiền lương tối đa không quá 80% mức đơn giá tiền lương được giao năm 1999.

Đề nghị Thủ trưởng các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty hạng đặc biệt chỉ đạo các bộ phận, cơ quan chức năng thực hiện đúng quy định của Nhà nước.

 

Lê Duy Đồng

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc thẩm định đơn giá tiền lương năm 2000 đối với DNNN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.180
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.55.253