Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2020/TTg-KGVX kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2010) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2020/TTg-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 05/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2020/TTg-KGVX
V/v kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2010)

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 5452/TTr-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2010 về Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2010), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010 có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2010) như đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- UB Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Các Bộ: TT&TT, QP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: ĐP, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (03). NTH.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân
Trưởng Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn năm hai năm 2009 - 2010

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2020/TTg-KGVX ngày 05/11/2010 kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2010) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.480

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.203.87
server250