Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1904/VPCP-V.I về việc kết quả thanh tra các Đài phát thanh, truyền hình địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1904/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 09/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1904/VPCP-V.I
V/v Kết quả thanh tra các Đài phát thanh, truyền hình địa phương

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2007

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Văn hóa - Thông tin;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Xét Báo cáo số 229/TTCP-V.III ngày 30 tháng 01 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ về kết quả thanh tra việc đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị và quy hoạch của các Đài phát thanh, truyền hình địa phương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, hoàn chỉnh việc xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống các Đài phát thanh, truyền hình địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và sự phát triển của công nghệ phát thanh, truyền hình; bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí, tận dụng và khai thác có hiệu quả cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

2. Việc thực hiện Kế hoạch thanh tra về đầu tư, mua sắm trang thiết bị và quy hoạch các Đài phát thanh, truyền hình địa phương rất chậm, chất lượng chưa cao. Yêu cầu Tổng Thanh tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan tập trung chỉ đạo việc thanh tra bảo đảm tiến độ và chất lượng; chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm, thu hồi triệt để, tiền vốn của Nhà nước bị thất thoát, chiếm đoạt. Thanh tra Chính phủ tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Tài chính chỉ đạo Cục thuế các tỉnh, thành phố rà soát lại việc thu nộp thuế VAT, thuế nhập khẩu đối với các thiết bị cung cấp cho các Dự án phát thanh, truyền hình nêu trên để có biện pháp xử lý thích hợp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- TTgCP, các PTTg (để b/c)
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: VX, Website CP, TH;
- Lưu: VT, V.I (3). LD 90

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1904/VPCP-V.I về việc kết quả thanh tra các Đài phát thanh, truyền hình địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.972
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234