Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1861/BGDĐT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 12/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1861/BGDĐT-TCCB
V/v hướng dẫn chương trình công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ - năm 2010

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ban VSTBPN ngành giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Đại học các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Năm 2010 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước: kỷ niệm 100 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2010) 80 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2010): Toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm thực hiện tốt chủ đề năm học: “Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội”.

Thực hiện Kế hoạch Hành động Vì sự tiến bộ Phụ nữ ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2006 - 2010, Chương trình phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Trung ương Hội LHPNVN về “Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, căn cứ vào chương trình công tác năm 2010 của Ban VSTBPN ngành giáo dục và Đào tạo, thực tiễn hoạt động VSTBPN ở các cơ sở Ban VSTBPN ngành hướng dẫn chương trình công tác VSTBPN năm 2010 như sau:

1. Nội dung công tác chủ yếu trong năm 2010

1.1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Ngành đối với phụ nữ trong toàn ngành giáo dục (như NQ số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Chiến lược Quốc gia VSTBPN, Kế hoạch hành động VSTBPN của ngành giáo dục, các văn bản, các nghị định, các thông tư có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của lao động nữ, đề xuất phương hướng, giải pháp giải quyết những vấn đề liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ.

1.2. Phối hợp với công đoàn giáo dục các cấp tổ chức tốt các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2010. Tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ nữ nhà giáo, nữ lao động về vai trò của người phụ nữ trí thức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng gia đình nhà giáo “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

1.3. Tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch hành động VSTBPN của ngành giáo dục đào tạo giai đoạn 2005 - 2010 và xây dựng kế hoạch hành động của toàn ngành giai đoạn 2010 - 2015, báo cáo tổng kết dựa trên số liệu tổng hợp thực hiện theo 5 mục tiêu chương trình hành động VSTBPN của đơn vị, đề xuất chỉ tiêu, giải pháp và kiến nghị để triển khai giai đoạn 2011 - 2015, đề xuất khen thưởng cho các tập thể và cá nhân cấp cơ sở và cấp Bộ, ngành.

1.4. Phát hiện và giới thiệu các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị xét tặng giải thưởng Kovalepxkaia, giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2010; chủ động giới thiệu quy hoạch nữ cán bộ, giáo viên xuất sắc tham gia lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở. Xây dựng quy hoạch cán bộ nữ ở tất cả các cơ sở giáo dục trong ngành, quan tâm đến nữ nhà giáo, lao động đang công tác và học tập ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

1.5. Đẩy mạnh công tác truyền thống, nâng cao nhận thức về giới, trách nhiệm giới, về dân số sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội, chú trọng công tác chăm sóc giáo dục trẻ em nhân Tháng hành động vì trẻ em và Ngày gia đình Việt Nam; tổ chức tốt công tác khám sức khỏe định kỳ cho nữ nhà giáo và người lao động.

1.6. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động VSTBPN phát hiện những vướng mắc và đề xuất kiến nghị, giải pháp để công tác VSTBPN toàn ngành được quan tâm và đầu tư đúng mức.

1.7. Kiệm toàn và củng cố Ban VSTBPN các cấp; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ mới tham gia công tác VSTBPN, công tác nữ công. Tiếp tục đổi mới hình thức hoạt động VSTBPN cho phù hợp với điều kiện của địa phương và đơn vị.

1.8. Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động VSTBPN theo đúng quy định.

2. Giải pháp và tổ chức thực hiện

2.1. Chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch công tác của đơn vị theo 5 mục tiêu của kế hoạch hành động VSTBPN ngành giáo dục đào tạo.

2.2. Xây dựng mối quan hệ phối hợp, cộng tác giữa Ban VSTBPN với chính quyền, Công đoàn, đoàn thanh niên CSHCM, để tổ chức các hoạt động, các hội thảo, hội thi, mở các lớp tập huấn, báo cáo chuyên đề, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác nữ, nhằm phát hiện và khơi dậy tính tích cực, khả năng tham gia của nữ nhà giáo và lao động.

2.3. Tập trung chỉ đạo các mục tiêu của kế hoạch hành động VSTBPN, vận động nữ nhà giáo học tập nâng cao trình độ, đặc biệt là tin học và ngoại ngữ; hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Bộ, của công đoàn ngành, của TW Hội LHPNVN, vận dụng, lồng ghép vào các hoạt động chuyên môn để tăng thêm sức thu hút nữ nhà giáo và lao động tham gia vào mọi lĩnh vực đời sống giáo dục hiện nay.

24. Căn cứ vào hướng dẫn của Ban VSTBPN các Tỉnh, Thành phố, kế hoạch năm học và của Ban VSTBPN ngành, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động cho phù hợp với điều kiện của cơ sở.

2.5. Báo cáo hoạt động của Ban VSTBPN các đơn vị gửi về Ban VSTBPN ngành thời gian từ 15/12/2010 đến 20/12/2010 (qua Vụ TCCB); địa chỉ 49 Đại Cồ Việt Hà Nội; (hathd1959@yahoo.com.vn). 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng TT Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
- UBQG VSTBPN VN (để báo cáo);
- TW Hội LHPNVN (để báo cáo);
- Lưu: Ban VSTBPN Ngành.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1861/BGDĐT-TCCB hướng dẫn chương trình công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ - ngày 12/04/2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.008

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91