Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1841/LĐTBXH-HTQT năm 2021 về xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2021-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1841/LĐTBXH-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Văn Thanh
Ngày ban hành: 17/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1841/LĐTBXH-HTQT
V/v xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2021-2025

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các bộ, ngành thuộc Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN tại Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 (gọi tắt là Đề án 161) và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Đức Đam tại Công văn số 403/VPCP-QHQT ngày 18/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc đánh giá sơ kết 05 năm thực hiện Đề án 161, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký Quyết định số 650/QĐ-LĐTBXH ngày 09/6/2021 ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2021-2025 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Đề án xây dựngtriển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN đến năm 2025.

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 161 trong giai đoạn 2021-2025, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với vai trò là Cơ quan chủ trì trân trọng đề nghị các bộ, ngành thuộc Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm, triển khai thực hiện nhưng nội dung công việc sau:

1. Trên cơ sở các giải pháp thực hiện của Quyết định số 161/QĐ-TTg , xây dựng Kế hoạch hành động theo giai đoạn 2021-2025 của bộ, ngành, địa phương nhằm thực hiện Đề án, góp phần thúc đẩy thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN đến năm 2025, trong đó chú trọng các nội dung sau:

- Rà soát các chương trình, chiến lược, kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của bộ, ngành, địa phương và Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 để lựa chọn các hoạt động phù hợp, trong đó, bao gồm những hoạt động do Việt Nam là đầu mối ở các kênh hợp tác chuyên ngành của ASEAN.

- Đề xuất các hoạt động phù hợp với các dòng biện pháp của Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 và 05 mục tiêu bao gồm: (i) gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân; (ii) hòa nhập; (iii) bền vững; (iv) tự lực tự cường; và (v) năng động. Đồng thời, theo các ưu tiên của khu vực, bộ, ngành và địa phương, có tính đến những vấn đề mới nổi.

- Các bộ, ngành xác định các cơ quan có liên quan; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xác định chỉ đạo các cơ quan liên quan (các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ; Tỉnh Đoàn) chịu trách nhiệm thực hiện đối với từng hoạt động.

- Xác định thời gian hoàn thành các hoạt động.

2. Bố trí ngân sách phù hợp cho các hoạt động mới phát sinh: lồng ghép với các nguồn kinh phí đã được phân bổ cho các hoạt động của bộ, ngành, địa phương; huy động nguồn lực quốc tế hoặc nguồn lực xã hội hóa để thực hiện Kế hoạch.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự kiến tổ chức các Hội nghị hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2021-2025 vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2021 nhm trao đổi và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Chi tiết liên hệ Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội1 (số điện thoại: 0243 826 4222; số fax: 0243 825 4728).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (
để b/c);
- Lưu: VT. HT
QT(TH, ASEAN).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Văn Thanh

 

DANH SÁCH

CÁC BỘ, NGÀNH THUỘC CỘNG ĐỒNG VĂN HOÁ - XÃ HỘI ASEAN TẠI VIỆT NAM

1. Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Bộ Y tế

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo

4. Bộ Nội Vụ

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

6. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

7. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

8. Bộ Tài nguyên và Môi trường

9. Đại học Quốc gia Hà Nội

 1 Bà Nguyễn Ngọc Anh, Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Lao động - Thương binh và hội, di động: 0962332858, email; anh.nn@icd-molisa.gov.vn.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1841/LĐTBXH-HTQT năm 2021 về xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2021-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


513

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.135.174