Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 183/LĐTBXH-CSLDVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 18/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 183/LĐTBXH-CSLDVL
Về việc triển khai hoạt động quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm

Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 183/LĐTBXH-CSLĐVL NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG QUỸ QUỐC GIA HỖ TRỢ VIỆC LÀM

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Quyết định số 143/2001/TTg ngày 27/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về Xoá đói giảm nghèo và việc làm, trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2002 đã được thông báo tại Quyết định số 156/2001/QĐ-BKH ngày 28/12/2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Nhà nước dành cho lĩnh vực giải quyết việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương xây dựng kế hoạch công tác và sử dụng nguồn lực được phân bổ năm 2002 trình UBND tỉnh, thành phố quyết định theo các nội dung cơ bản sau:

1. Tổ chức quản lý điều hành hoạt động cho vay vốn Quỹ Quốc gia ký hỗ trợ việc làm:

- Trên cơ sở nguồn vốn bổ sung mới và dự kiến nguồn vốn thu hồi năm 2002, xây dựng kế hoạch cho vay vốn đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn, không để vốn tồn đọng tại kho bạc.

- Hướng dẫn cơ sở xây dựng và triển khai cho vay các dự án sản xuất hàng hoá, có hiệu quả kinh tế cao, tạo được nhiều việc làm và góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động.

- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế xã hội, gắn nguồn lực hỗ trợ việc làm với nguồn lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

2. Tổ chức tập huấn, đào tạo cán bộ thực hiện chương trình việc làm địa phương:

- Năm 2002, Nhà nước dành một phần kinh phí hỗ trợ cho các địa phương tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ cán bộ tham gia điều hành việc làm các cấp.

- Trên cơ sở kinh phí hỗ trợ tập huấn, Sở phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Vật giá xây dựng kế hoạch tập huấn cho cán bộ tham gia chương trình giải quyết việc làm địa phương, lập dự toán sử dụng kinh phí tập huấn phù hợp với nhu cầu và khả năng của địa phương theo hướng nâng cao trình độ quản lý và điều hành Chương trình giải quyết việc làm.

3. Hướng dẫn các Trung tâm dịch vụ việc làm xây dựng dự án đầu tư trang thiết bị:

- Do khả năng có hạn của Ngân sách, nên năm 2002 Nhà nước chỉ bố trí hỗ trợ đầu tư trang thiết bị nâng cao năng lực hoạt động cho 32 trung tâm Dịch vụ việc làm, trong đó có 18 Trung tâm của các tỉnh: Hà Giang, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Thừa Thiên, Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Đồng Nai, Sóc Trăng, Bình Thuận, Kiên Giang, Nam Định, Nghệ An.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cần phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính - Vật giá, hướng dẫn lập dự án, xây dựng dự toán đầu tư trang thiết bị cần thiết phục vụ nhu cầu hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm theo hướng nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm, trình UBND xem xét, quyết định.

Thực hiện Quyết định số 1372/2001/QĐ-BLĐTBXH ngày 12 tháng 12 năm 2001 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc "giao nhiệm vụ quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo và việc làm", kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2002, Vụ Chính sách Lao động và Việc làm trực tiếp quản lý điều hành hoạt động các dự án thuộc lĩnh vực việc làm (bao gồm: Dự án cho vay vốn theo các dự án nhỏ giải quyết việc làm thông qua Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm; Dự án nâng cao năng lực và hiện đại hoá các Trung tâm Dịch vụ việc làm và Dự án đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác quản lý lao động việc làm), vì vậy từ nay các hoạt động liên quan đến các dự án nói trên đề nghị các Sở liên hệ trực tiếp với Vụ Chính sách Lao động và Việc làm để giải quyết.

Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi kế hoạch triển khai công tác theo các nội dung trên về Vụ Chính sách Lao động và Việc làm để tổng hợp báo cáo Bộ và theo dõi kiểm tra đôn đốc việc thực hiện.

 

Nguyễn Đại Đồng

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 183/LĐTBXH-CSLDVL ngày 18/01/2002 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc triển khai hoạt động Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.374

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!