Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1725/LĐTBXH-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Lưu Hồng Sơn
Ngày ban hành: 29/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1725/LĐTBXH-VP
V/v: xin ý kiến tham khảo xét đề nghị danh hiệu Nhà giáo ưu tú 2012

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Trường Đại học, Cao đẳng sư phạm dạy Nghề;
- Tổng cục Dạy nghề

 

Thực hiện Công văn số 1189/BGDĐT-VP ngày 05/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú lần thứ 12 năm 2012, Bộ đã có Công văn số 761/LĐTBXH-VP ngày 19 tháng 3 năm 2012 gửi Tổng cục Dạy nghề và các Trường Đại học, Cao đẳng thuộc Bộ đề nghị các trường phổ biến các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 2 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, rà soát cá nhân đủ tiêu chuẩn, thành lập Hội đồng cơ sở xét, lập hồ sơ trình Hội đồng Bộ xét, trình Hội đồng cấp Nhà nước xét, phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú lần thứ 12 năm 2012.

Hiện nay, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ đã nhận được hồ sơ của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định và  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho 04 cá nhân. Ngày 24 tháng 5 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký Quyết định số 627/QĐ-LĐTBXH thành lập Hội đồng cấp Bộ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, lần thứ 12 năm 2012 gồm 15 thành viên. Ngày 28/5/2012 Hội đồng đã họp sơ duyệt hồ sơ, căn cứ vào thành tích, đối chiếu tiêu chuẩn theo quy định về danh hiệu Nhà giáo Ưu tú tại Điều 8, Chương II của Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 2 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng thống nhất các cá nhân sau đủ tiêu chuẩn:

1. Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định;

2. Thạc sỹ Nguyễn Thế Mạnh, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định;

3. Tiến sỹ Hoàng Thị Minh Phương, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh;

Theo quy định về quy trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú của Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 2 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước khi hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng Nhà nước xét khen thưởng, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ thông báo kết quả sơ duyệt và đề nghị Thủ trưởng các đơn vị cho ý kiến và gửi về Bộ trước ngày 5 tháng 6 năm 2012 để tổng hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, TT-TĐ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Lưu Hồng Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1725/LĐTBXH-VP ngày 29/05/2012 xin ý kiến tham khảo xét đề nghị danh hiệu Nhà giáo ưu tú 2012 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.654

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74