Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1704/VPCP-KTN về kiểm tra đói giáp hạt ở tỉnh Hà Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1704/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 17/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1704/VPCP-KTN
V/v kiểm tra đói giáp hạt ở tỉnh Hà Giang

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

 

Báo Nông nghiệp Việt Nam có phóng sự: “Đói thấu mùa giáp hạt” số ra ngày 15,16,17 tháng 3 năm 2010 phản ảnh tình trạng đói giáp hạt, đời sống khó khăn của người dân ở tỉnh Hà Giang, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang kiểm tra tình hình đói giáp hạt ở tỉnh Hà Giang báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 3 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: KTTH, ĐP, KGVX, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1704/VPCP-KTN về kiểm tra đói giáp hạt ở tỉnh Hà Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.067
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155