Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1652/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 30/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1652/LĐTBXH-TL
V/v bổ sung phụ cấp khu vực 

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2003

 

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Uỷ ban Dân tộc.
- Bộ Nội vụ;

 

Căn cứ quy định Thông tư số 03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN ngày 18/01/2001 của Liên tịch Bộ Lao động-Thương binh và xã hội-Bộ Tài chính- Uỷ ban Dân tộc Miền núi hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước có công văn số 652/UB-KVX ngày 7/5/2003 đề nghị Liên bộ bổ sung mức phụ cấp khu vực đối với các xã mới chia tách (công văn kèm theo).

Sau khi xem xét, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội thống nhất với đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước bổ sung mức phụ cấp khu vực đối với 7 xã, thị trấn, cụ thể:

- Xã Minh Thắng, Bình Long hưởng mức phụ cấp khu vực 0,1;

- Xã Phú Nghĩa, huyện Bình Phước Long hưởng mức phụ cấp khu vực 0,3;

- Xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng hưởng mức phụ cấp khu vực 0,3;

- Xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú hưởng mức phụ cấp khu vực 0,2;

- Xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú hưởng mức phụ cấp khu vực 0,1;

- Xã Thuận Phú, huyện Đồng phú hưởng mức phụ cấp khu vực 0,3;

-Thị trấn Tân phú, huyện Đồng Phú hưởng mức phụ cấp khu vực 0,2;

Đề nghị quý Bộ tham gia ý kiến để Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có cơ sở trả lời để Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước./.

 

 

KT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1652/LĐTBXH-TL ngày 30/05/2003 ngày 30/05/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội về việc bổ sung phụ cấp khu vực

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.320
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.211