Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1651/UBND-VHKG thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 1651/UBND-VHKG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 15/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1651/UBND-VHKG
V/v Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành của Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

 

Thực hiện ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long tại Hội nghị triển khai công tác năm 2010 (Thông báo số 53/TB-VPCP ngày 02/3/2010 của Văn phòng Chính phủ - xin gửi bản chụp kèm theo), Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội giao Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long tại Thông báo số 53/TB-VPCP ngày 02/3/2010.

- Là đầu mối liên hệ, phối hợp hoạt động với các bộ ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh thành phố trong cả nước theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long; thường xuyên cập nhật, tổng hợp kết quả, định kỳ báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, UBND Thành phố.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTgTTCP;
- Thành viên BCĐQG kỷ niệm 1000 năm Thăng Long;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP; (để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Đ/c PCT UBND TP;
- Đ/c CVP và các đ/c PVP;
- Các phòng CV, TH;
- Lưu: Văn thư, VHKG.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH  
Nguyễn Thế Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1651/UBND-VHKG thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.095
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0