Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1588/VPCP-QHQT về việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận tài trợ của Hàn Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1588/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 13/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1588/VPCP-QHQT
V/v Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận tài trợ của Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây.

 

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 50/TTr-BHVTTDL ngày 30 tháng 11 năm 2007 và công văn số 398/BVHTTDL-TV ngày 14 tháng 02 năm 2008), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận tài trợ của Hàn Quốc thông qua cơ quan phát triển du lịch bền vững (ST-EP) thuộc tổ chức du lịch thế giới của Liên hợp quốc (UNWTO) chủ trì để xây dựng 02 thư viện quy mô nhỏ tại 02 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Hà Tây, trị giá mỗi thư viện khoảng 20.000 USD-40.000 USD.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với 02 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Hà Tây tiếp nhận sử dụng nguồn tài trợ trên có hiệu quả và đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: VX, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3b).22

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1588/VPCP-QHQT về việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận tài trợ của Hàn Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.796
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108