Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1553/LĐTBXH-TBLS ngày 19/05/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn hoạt động kỷ niệm 57 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/2004)

Số hiệu: 1553/LĐTBXH-TBLS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Hằng
Ngày ban hành: 19/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1553/LĐTBXH-TBLS 
V/v Hướng dẫn hoạt động kỷ niệm 57 năm ngày TBLS (27/7/2004)

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương,
 - Các Tỉnh uỷ, Thành uỷ,
 - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 1 tháng 3 năm 2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 12/2002/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng và thiết thực kỷ niệm lần thứ 57 ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2004), Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các cấp, các ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan, trường học thực hiện tốt một số công tác sau đây:

1/ Tổ chức tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về công lao to lớn, sự hy sinh cống hiến của các thương binh, liệt sĩ, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng đã góp phần làm nên chiến thắng lịch sử của dân tộc. Tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, các chế độ chính sách ưu đãi của Nhà nước và đẩy mạnh phong trào toàn dân “Đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công; biểu dương người tốt, việc tốt, gương tập thể, cá nhân tích cực tham gia làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công trong dịp 27/7 ở từng địa phương, cơ sở, tiến tới Hội nghị toàn quốc lần thứ V biểu dương các tập thể xã, phường, cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

2/ Đẩy mạnh xã hội công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công, thực hiện tốt 5 chương trình tình nghĩa, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cải thiện nhà ở, ưu tiên giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, phấn đấu đến hết tháng 12 năm 2004 có thêm 1000 xã, phường để đạt 80% được công nhận thực hiện tốt công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, 80% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú.

3/ Thực hiện đúng chế độ chính sách của Đảng, của Nhà nước, chi trả trợ cấp đúng quy định. Tập trung giúp cơ sở còn nhiều người có công chưa làm xong thủ tục xác nhận theo thông tư số 09/2001/TT-LĐTBXH ngày 28 tháng 5 năm 2001 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4/ Quản lý, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ; kiểm tra, giám sát chất lượng, sử dụng đúng Mục đích nguồn kinh phí và chống thất thoát, tiêu cực của các công trình này. Trước tháng 12 năm 2004 hoàn thành lập danh sách mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang, để tổ chức báo tin phần mộ liệt sĩ đã xác định đúng tên và quê quán; đồng thời tổ chức tiếp nhận và thông tin rộng rãi về mộ liệt sĩ.

5/ Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời sai sót về thực hiện chính sách đối với người có công; soát xét, sửa đổi, bổ sung thủ tục hồ sơ xác nhận, giải quyết quyền lợi và công khai các chế độ đối với người có công.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các cấp, các ngành và tham mưu với cấp uỷ, chính quyền tổ chức thực hiện tốt nội dung trên, đẩy mạnh phong trào thi đua sâu rộng, phong trào đền ơn đáp nghĩa.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các cấp uỷ Đảng, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các Bộ, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể với tình cảm, trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 57 năm ngày thương binh liệt sĩ tại địa phương, cơ quan, đơn vị./.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Nguyễn Thị Hằng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1553/LĐTBXH-TBLS ngày 19/05/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn hoạt động kỷ niệm 57 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/2004)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.077
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37