Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 154/TTg-QHQT đề án trang trí các Hội nghị trong năm ASEAN 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 154/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 21/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 154/TTg-QHQT
V/v Đề án trang trí các Hội nghị trong năm ASEAN 2010

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao (các Tiểu ban: Lễ tân, Nội dung, Văn hóa – Tuyên truyền;
- Bộ Công an (Tiểu ban An ninh – Y tế);
- Tiểu ban Vật chất – Hậu cần;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

 

Xét đề nghị của Tiểu ban Lễ tân tại công văn số 019ĐA/ASEAN-LT ngày 04 tháng 01 năm 2010 về Đề án trang trí các Hội nghị trong năm ASEAN 2010, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về ASEAN 2010 có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Đề án trang trí các Hội nghị trong năm ASEAN 2010 tại công văn nêu trên.

2. Giao Tiểu ban Lễ tân chủ trì, phối hợp với các Tiểu ban khác của Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010 và các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện cụ thể các nội dung của Đề án.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- Ban Đối ngoại TW;
- Ban Thư ký ASEAN (Bộ Ngoại giao);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KGVX, TV, Cục QT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 154/TTg-QHQT đề án trang trí các Hội nghị trong năm ASEAN 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.617

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183