Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1518/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục dự án "Phát triển toàn diện kinh tế xã hội TP Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1518/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 11/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1518/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án "Phát triển toàn diện kinh tế xã hội TP Thanh Hóa"

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Xây dựng, Giao thông vận tải;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

 

Xét tờ trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6365/BKH-KTĐN ngày 03 tháng 9 năm 2008 về danh mục dự án "Phát triển toàn diện kinh tế xã hội thành phố Thanh Hóa" vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Hàn Quốc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án "Phát triển toàn diện kinh tế xã hội thành phố Thanh Hóa" trị giá 117,9 triệu USD với nội dung nêu tại văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan tiến hành các bước tiếp theo để hoàn chỉnh văn kiện dự án, thẩm định và phê duyệt dự án theo quy định, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

3. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan liên quan xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tài chính cho dự án./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KTN, KTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1518/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục dự án "Phát triển toàn diện kinh tế xã hội TP Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.872
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177