Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1482/LĐTBXH-BTXH về việc hướng dẫn tiêu chí nông thôn mới do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1482/LĐTBXH-BTXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 08/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI 

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1482/LĐTBXH-BTXH
V/v Hướng dẫn tiêu chí nông thôn mới

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

Phúc đáp công văn số 1075/BNN-KTHT ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn tiêu chí nông thôn mới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện tiêu chí “hộ nghèo” như sau:

1. Đối tượng áp dụng: hộ nghèo theo tiêu chuẩn của pháp luật

2. Giải thích tiêu chí

- Khái niệm: Hộ nghèo là hộ có thu nhập bình quân đầu người dưới chuẩn nghèo. Chuẩn nghèo hiện hành theo Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 8 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006-2010 (có văn bản kèm theo) cụ thể: từ 200 ngàn đồng/người/tháng trở xuống đối với khu vực nông thôn và 260 ngàn đồng/người/tháng trở xuống đối với khu vực thành thị.

3. Phương pháp tính toán, xác định từng chỉ tiêu của tiêu chí

Hộ nghèo được xác định thông qua khảo sát đầu kỳ kế hoạch 5 năm và rà soát hộ nghèo hàng năm theo Thông tư số 04/2007/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn Quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm.

Việc xác định và công nhận hộ nghèo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp tỉnh, huyện có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra kết quả tổ chức rà soát hộ nghèo hàng năm trên địa bàn.

4. Các văn bản quy định có liên quan của ngành: Thông tư số 04/2007/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn Quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm.

Thông tư số 30/2008/TT-BLĐTBXH ngày 9 tháng 12 năm 2008 về việc hướng dẫn quy trình kiểm tra, đánh giá định kỳ hàng năm chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo ở các cấp địa phương (có văn bản kèm theo).

Trên đây là nội dung hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề nghị Quý Bộ nghiên cứu, tổng hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Cục BTXH, VPGN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1482/LĐTBXH-BTXH về việc hướng dẫn tiêu chí nông thôn mới do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.262
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127