Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1455/TTg-QHQT về việc ký Biên bản ghi nhớ hợp tác pháp luật và tư pháp Việt Nam - Anh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1455/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 03/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1455/TTg-QHQT
V/v ký Biên bản ghi nhớ hợp tác pháp luật và tư pháp Việt Nam - Anh.

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tư pháp, Ngoại giao, Công an, Thông tin và Truyền thông

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp (Tờ trình số 46/TTr-BTP ngày 26 tháng 8 năm 2008) về việc ký kết Biên bản ghi nhớ về Hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung Biên bản ghi nhớ về Hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay mặt Chính phủ ký Biên bản ghi nhớ với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len vào dịp Bộ trưởng thăm Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9 năm 2008.

3. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT;
- Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- VPCP: BTCN, Các Vụ: TH, PL, NC, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1455/TTg-QHQT về việc ký Biên bản ghi nhớ hợp tác pháp luật và tư pháp Việt Nam - Anh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.894
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87