Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1430/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 03/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1430/TTg-QHQT
V/v ký Công ước về quyền của con người

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (công văn số 54/TTr-LĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2007) về việc ký Công ước về quyền của người khuyết tật, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc ký Công ước về quyền của người khuyết tật.

2. Ủy quyền cho Đại sứ trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên Hợp quốc ký Công ước về quyền của người khuyết tật.

3. Sau khi ký, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan có liên quan tiến hành các thủ tục phê chuẩn Công ước theo đúng các quy định hiện hành./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg: Phạm Gia Khiêm,
  Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 Các Vụ: VX, TH,
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 23

 KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1430/TTg-QHQT ngày 03/10/2007 về việc ký Công ước về quyền của con người do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.144

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!