Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1428/VPCP-VX về việc thi bắn pháo hoa quốc tế năm 2008 tại Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1428/VPCP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 05/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1428/VPCP-VX
V/v thi bắn pháo hoa quốc tế năm 2008 tại Đà Nẵng.

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại văn bản số 1191/UBND-QLĐTh ngày 03 tháng 3 năm 2008 về việc xin chủ trương nhập khẩu pháo hoa bằng đường bộ để thi bắn pháo hoa quốc tế năm 2008 tại Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Cho phép các công ty đại diện cho ba nước tham gia Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế năm 2008 gồm: Canada, Malaysia, Hong Kong-Trung Quốc được vận chuyển pháo hoa qua cửa khẩu đường bộ vào Đà Nẵng.

Việc miễn thuế và tổ chức Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế năm 2008 đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 968/VPCP-VX ngày 15 tháng 02 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Công Thương, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
các Vụ: TH, NC, KTTH, ĐP,
Website Chính phủ;
- Lưu: VT, VX (05)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1428/VPCP-VX về việc thi bắn pháo hoa quốc tế năm 2008 tại Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.913
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255