Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 14/UBND-VX giải quyết vấn đề người lang thang, ăn xin, tâm thần do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số hiệu: 14/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Lê Vĩnh Tân
Ngày ban hành: 22/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/UBND-VX
V/v giải quyết vấn đề người lang thang, ăn xin, tâm thần

Thành phố Cao Lãnh, ngày 22 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hóa - Thông tin;
- Công an Tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp;
- Báo Đồng Tháp;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

 

Trong những năm qua, các ngành, các cấp đã có sự chủ động và phối hợp tổ chức thực hiện tốt các hoạt động chăm lo, nuôi dưỡng đối tượng là những người lang thang, ăn xin, tâm thần trên địa bàn Tỉnh về với gia đình, tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội để nuôi dưỡng tập trung, khu điều trị tâm thần của bệnh viện, từ đó đã giúp cho họ có được sự chăm sóc của gia đình, người thân và cộng đồng xã hội, đồng thời làm cho đô thị văn minh, lịch sự, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên, thời gian gần đây các hoạt động thu gom, đưa đối tượng về với gia đình hoặc đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội chưa được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, chỉ một vài đơn vị huyện, thị xã, thành phố thực hiện đơn lẻ, chưa có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ban, ngành, đoàn thể và địa phương với nhau, dẫn đến tình trạng đối tượng ăn xin, lang thang, tâm thần xuất hiện trở lại. Nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc giải quyết tốt tình trạng người ăn xin, tâm thần, lang thang trên địa bàn Tỉnh, tạo nét văn minh cho đô thị và nơi đông dân cư trong các ngày lễ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý sắp tới, Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ sau:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cho các huyện, thị xã, thành phố phân loại đối tượng: để đưa về đoàn tụ với gia đình, vào các Trung tâm Bảo trợ xã hội, điều trị tâm thần ở bệnh viện... Phối hợp với Sở Tài chính bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ cho các đối tượng là người trong Tỉnh hiện đang lang thang, xin ăn, tâm thần ngoài tỉnh trở về nơi cư trú; trợ cấp các đối tượng thuộc diện nuôi dưỡng tại cộng đồng, nuôi dưỡng tập trung; từ nguồn chi bảo đảm xã hội hàng năm.

2. Sở Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ngành liên quan xác định đối tượng là người tâm thần đang sống lang thang, tổ chức đưa vào các khu điều trị tâm thần của bệnh viện trong Tỉnh.

3. Công an Tỉnh chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với các ngành, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện tốt công tác thu gom đối tượng lang thang trên từng địa bàn; phối hợp cùng với các ngành liên quan ở mỗi cấp, tổ chức việc đưa đối tượng (cả trong tỉnh, ngoài tỉnh) về địa phương, gia đình, hoặc các trung tâm Bảo trợ xã hội, khu điều trị bệnh tâm thần của bệnh viện.

4. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý đối tượng lang thang, xin ăn, tâm thần có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn mình; phối hợp với các ngành, các cấp và địa phương khác để đưa đối tượng (cả trong tỉnh và ngoài tỉnh) về với gia đình, người thân, hoặc đưa vào các Trung tâm Bảo trợ xã hội, các khu điều trị tâm thần của bệnh viện. Hàng năm đưa tiêu chí xét xã, phường, thị trấn, khóm, ấp đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá không có người lang thang, ăn xin.

5. Sở Văn hoá Thông tin, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp bằng các phương tiện truyền thông đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các chuyên đề, chuyên mục nhằm nâng cao nhận thức của người dân, của gia đình và dòng họ về ý thức trách nhiệm giúp đỡ, đùm bọc không để người thân đi lang thang ngoài đường phố, nơi đông dân cư.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền thực hiện tốt các biện pháp hỗ trợ cho người lang thang, xin ăn, tâm thần trở về quê cùng với gia đình.

Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai tổ chức thực hiện nghiêm tinh thần Chỉ đạo này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
-TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT.NCVX.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Vĩnh Tân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14/UBND-VX giải quyết vấn đề người lang thang, ăn xin, tâm thần do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.469

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184