Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1396/VPCP-QHQT về việc Trung tâm giao lưu Nhật-Việt thành phố Huế tiếp nhận viện trợ của Hiệp Hội may mặc-Nhật Bản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1396/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 04/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1396/VPCP-QHQT
V/v Trung tâm giao lưu Nhật-Việt thành phố Huế tiếp nhận viện trợ của Hiệp Hội may mặc-Nhật Bản

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 2100/BTC-TCĐN ngày 25 tháng 02 năm 2008) về việc Trung tâm giao lưu Nhật-Việt thành phố Huế tiếp nhận viện trợ của Hiệp Hội may mặc-Nhật Bản, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Trung tâm giao lưu Nhật-Việt thành phố Huế tiếp nhận lô hàng thiết bị may mặc đã qua sử dụng chất lượng còn trên 80% do Hiệp Hội may mặc UTSUNOMIYA-Nhật Bản viện trợ để hỗ trợ thiết bị may mặc cho cơ sở dạy nghề trẻ em nghèo thành phố Huế,

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm chỉ đạo đơn vị tiếp nhận kiểm tra chất lượng lô hàng trước khi đưa vào sử dụng và thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- Trung tâm giao lưu Nhật-Việt TP Huế;
- VPCP: BTCN, các PCN: Trần Quốc Toản, Văn Trọng Lý, các Vụ: ĐP, TH;
-
Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3b) 23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1396/VPCP-QHQT về việc Trung tâm giao lưu Nhật-Việt thành phố Huế tiếp nhận viện trợ của Hiệp Hội may mặc-Nhật Bản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.799
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116