Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1336/LĐTBXH-TL ngày 29/04/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cơ chế tiền lương năm 2004 đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển

Số hiệu: 1336/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 29/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1336/LĐTBXH-TL
V/v cơ chế tiền lương năm 2004 đối với Quỹ hỗ trợ phát triển

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi: Quỹ Hỗ trợ phát triển

Trả lời công văn số 34/HĐQL ngày 09/4/2004 của Quỹ Hỗ trợ phát triển về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Nhất trí với đề nghị của Quỹ Hỗ trợ phát triển, năm 2004 Quỹ tiếp tục xây dựng đơn giá tiền lương theo chỉ tiêu tổng thu nhập trừ tổng chi phí chưa có lương theo quy định tại Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997, Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước và Quyết định số 17/2000/QĐ-TTg ngày 03/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, viên chức Quỹ Hỗ trợ phát triển.

2/ Đề nghị Quỹ Hỗ trợ phát triển sớm xây dựng kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2004 trình Liên Bộ xem xét, thẩm định, đồng thời khẩn trương tổng kết, đánh giá việc thực hiện cơ chế tiền lương giai đoạn 2000 - 2004 theo Quyết định số 17/2000/QĐ-TTg nêu trên để báo cáo Liên Bộ nghiên cứu, trình Chính phủ cơ chế tiền lương mới phù hợp với đặc Điểm hoạt động của Quỹ và nội dung, bước đi cải cách chính sách tiền lương của Nhà nước./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1336/LĐTBXH-TL ngày 29/04/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cơ chế tiền lương năm 2004 đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.015
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177