Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1330/TTg-QHQT về việc Dự án "Phụ nữ Thái Nguyên phát triển kinh tế hợp tác" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1330/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 13/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1330/TTg-QHQT
V/v Dự án "Phụ nữ Thái Nguyên phát triển kinh tế hợp tác"

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5639/BKH-KTĐN ngày 04 tháng 8 năm 2008) về Dự án "Phụ nữ Thái Nguyên phát triển kinh tế hợp tác", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận Dự án "Phụ nữ Thái Nguyên phát triển kinh tế hợp tác" do Ủy ban châu Âu và tổ chức phi chính phủ CARE Đan Mạch tài trợ thông qua tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam viện trợ không hoàn lại là 983.654 Euro (trong đó ngân sách viện trợ của Ủy ban châu Âu là 737.740 Euro, ngân sách viện trợ của tổ chức CARE Đan Mạch viện trợ là 245.914 Euro). Ngân sách do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Nguyên quản lý là 290.000 Euro và Tổ chức CARE Quốc tế Việt Nam quản lý là 693.654 Euro, Dự án thực hiện trong thời gian 48 tháng.

2. Giao Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ký kết văn kiện Dự án với Bên tài trợ và tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo các quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: ĐP, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1330/TTg-QHQT về việc Dự án "Phụ nữ Thái Nguyên phát triển kinh tế hợp tác" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.888

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.51.69