Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1280/LĐTBXH-LĐVL ngày 26/04/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư

Số hiệu: 1280/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 26/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1280/LĐTBXH-LĐVL
V/v Giải quyết chế độ lao động dôi dư

Hà Nội , ngày 26 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty cổ phần thương mại - Đầu tư Long Biên thành phố Hà Nội

Trả lời công văn  số 60/CV-LB đề ngày 15/4/2004 của quý Công ty về nội dung ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Người lao động dôi dư thuộc đối tượng áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và Bộ Tài chính cấp kinh phí thì Công ty có trách nhiệm thực hiện giải quyết chế độ đối với người lao động theo quy định tại Điểm 8 Thông tư số 11/2003/TT-LĐTBXH ngày 22/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và quy định của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước.

2/ Theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ và Điểm 1 Mục I Thông tư số 11/2002/TT-LĐTBXH ngày 12/6/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì Công ty cổ phần được chuyển từ doanh nghiệp nhà nước có phương án cơ cấu lại trong vòng 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận (phương án cơ cấu lại được thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Bộ luật Lao động) thuộc phạm vi áp dụng Nghị định nêu trên. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định hiện hành về giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin thông báo để quý Công ty được biết./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1280/LĐTBXH-LĐVL ngày 26/04/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.045
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37