Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12724/BTC-KHTC năm 2013 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 12724/BTC-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Ngô Đạt Dũng
Ngày ban hành: 23/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12724/BTC-KHTC
V/v Tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Trong thời gian gần đây tình hình cháy, nổ diễn biến ở nhiều nơi, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Phòng cháy và chữa cháy, Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Công văn số 3377/BCA-C61 ngày 5/9/2013 của Bộ Công an về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Công văn số 1006/PCCC-P6 ngày 31/5/2013 của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) về việc tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ triển khai ngay một nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy cụ thể như sau:

1. Tập trung củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo và Đội phòng cháy, chữa cháy của đơn vị, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở;

2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở;

3. Rà soát bổ sung kịp thời các phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ sở cho phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở;

4. Kiểm tra, rà soát lại trang thiết bị, phương tiện và dụng cụ phục vụ cho công tác phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, đơn vị để kịp thời sửa chữa hư hỏng, mua sắm bổ sung đáp ứng yêu cầu của công tác phòng cháy và xử lý các vụ cháy, sự cố, tai nạn xảy ra tại cơ sở;

5. Đảm bảo chế độ, chính sách cho đội viên đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở trong huấn luyện, diễn tập và tham gia chữa cháy tại cơ sở.

6. Tổ chức tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết của cán bộ, công chức về phòng cháy và chữa cháy để mọi người tự nguyện thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy. Trước mắt, bố trí, sắp xếp thời gian tham gia hoạt động tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Phòng Tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp cùng với Tạp chí Phòng cháy, chữa cháy thuộc Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy tổ chức theo tinh thần Công văn số 1006/PCCC-P6 ngày 31/5/2013 của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Ban Chỉ huy PCCC cơ quan Bộ
- Lưu: VT, Vụ KHTC

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Đạt Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12724/BTC-KHTC năm 2013 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.407

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172