Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1267/LĐTBXH-TL ngày 06/05/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về đơn giá tiền lương Công ty Du lịch Hải Phòng

Số hiệu: 1267/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 06/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1267/LĐTBXH-TL
V/v Đơn giá tiền lương Công ty Du lịch Hải Dương

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà

 

Trả lời công văn số 260/UB ngày 30/01/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Công ty Du lịch Hải Dương chuyển từ doanh nghiệp liên doanh sang doanh nghiệp 100% nhà nước, vì vậy, chế độ tiền lương phải thực hiện theo quy định của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước, cụ thể:

- Chuyển, xếp lương đối với công nhân, viên chức quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 26/CP ngày 21/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp và Thông tư Liên Bộ số 12/LB-TT ngày 2/6/1993 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính.

- Quản lý tiền lương và thu thập theo Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997, Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 28/CP về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước và Thông tư hướng dẫn số 05/2001/TT-BLĐTBXH số 06/2001/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2001 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2/ Việc áp dụng mức đơn giá tiền lương với mức cụ thể bao nhiêu là tuỳ thuộc vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Việc giao đơn giá tiền lương riêng cho Công ty Du lịch Hải Dương và ổn định trong một số năm thực hiện theo quy định tại Nghị định và Thông tư nói trên.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà chỉ đạo Sở lao động - Thương mại và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn Công ty Du lịch Hải Dương thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1267/LĐTBXH-TL ngày 06/05/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về đơn giá tiền lương Công ty Du lịch Hải Phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.023
DMCA.com Protection Status