Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1247/TTg-QHQT về việc ký Nghị định thư bổ sung Hiệp định năm 1991 về hợp tác trong khuôn khổ Xí nghiệp liên doanh Vietsopetro do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1247/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1247/TTg-QHQT
V/v kí Nghị định thư bổ sung Hiệp định năm 1991 về hợp tác trong khuôn khổ Xí nghiệp liên doanh Vietsopetro.

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số: 825/ BCT- HTQT ngày 06 tháng 9 năm 2007 về việc ký Nghị định thư bổ sung Hiệp định năm 1991 về hợp tác trong khuôn khổ Xí nghiệp liên doanh Vietsopetro, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung dự thảo Nghị định thư bổ sung Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí ở thềm lục địa phía Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong khuôn khổ Xí nghiệp liên doanh Vietsopetro ngày 16 tháng 7 năm 1991.

2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng thay mặt Chính phủ Việt Nam ký chính thức Nghị định thư nêu trên.

3. Bộ Ngoại giao cấp giấy ủy quyền theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTT: Phạm Gia Khiêm, Hoàng Trung Hải;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- VPCP: Bộ trưởng, Chủ nhiệm, các Vụ: DK, KTTH, TH, Website CP;
Vụ TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 16

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1247/TTg-QHQT về việc ký Nghị định thư bổ sung Hiệp định năm 1991 về hợp tác trong khuôn khổ Xí nghiệp liên doanh Vietsopetro do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


865
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.209.201