Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1214/LĐTBXH-CSLĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 18/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1214/LĐTBXH-CSLĐVL
V/v trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2003

 

Kính gửi: Công ty Điện tử Thủ Đức

Trả lời công văn số 21/CV-GĐ ngày 11/4/2003 của quý Công ty hỏi về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo qui định tại Điều 42 của Bộ Luật Lao động người lao động được trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động đúng các quy định của pháp luật lao động.

Do đó, người lao động đang làm việc tại Công ty liên doanh yêu cầu Công ty Điện tử Thủ  Đức thanh toán trợ cấp thôi việc là chưa có cơ sở pháp lý.

2. Trường hợp của Bà Trần Thị Chất, nếu chấm dứt hợp đồng lao động đúng các qui định của pháp luật lao động, thì Công ty Điện tử Thủ Đức có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho Bà Chất đối với thời gian làm việc tại Công ty.

Việc Bà Chất nhận trợ cấp thôi việc không phải do quỹ bảo hiểm xã hội trả như quy định tại Điều 47 của Bộ Luật Lao động, nên không ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội của Bà Chất./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1214/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 18/04/2003 ngày 18/04/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội về việc trợ cấp thôi việc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.093
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.211