Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1199/LĐTBXH-TL ngày 17/04/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội về việc chế độ tiền lương đối với các doanh nghiệp hoạt động công ích

Số hiệu: 1199/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 17/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1199/LĐTBXH-TL
V/v Chế độ tiền lương đối với các doanh nghiệp hoạt động công ích

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Công ty vận tải và dịch vụ công cộng Hà Nội

Trả lời công văn số 268/KT-CTY ngày 15/4/2003 của Công ty Vận tải và dịch vụ công cộng Hà nội về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2, Mục II Thông tư số 04/2003/TT-BLĐTBXH ngày 17/02/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện Điều chỉnh tiền lương và phụ cấp trong các doanh nghiệp thì các doanh nghiệp  xây dựng Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước công ích, khi áp dụng mức lương tối thiểu 290.000 đồng/tháng thì không áp dụng hệ số Điều chỉnh tăng thêm tối thiểu 0,4; 0,3; 0,1 quy định tại Thông tư số 03/2002/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 04/2002/TT-BLĐTBXH ngày 9/01/2002 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội mà áp dụng  hệ số Điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu (gồm hệ số  Điều  chỉnh  đối với Công ty vận tải và dịch vụ công cộng theo vùng là 0,3 và theo ngành là 0,8) quy định tại Thông tư số 05/2001/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2001 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương, thu nhập trong doanh nghiệp Nhà nước để xác  định chi phí tiền lương, lập dự toán công trình xây dựng hoặc chi phí tiền lương trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích.

Bộ Lao động-Thương binh và xã hội trả lời để công ty Vận tải và dịch vụ  công cộng Hà Nội biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

TL BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN CÔNG




Phạm Minh Huân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1199/LĐTBXH-TL ngày 17/04/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội về việc chế độ tiền lương đối với các doanh nghiệp hoạt động công ích

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.901
DMCA.com Protection Status