Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1195/UB-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phạm Phương Thảo
Ngày ban hành: 10/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1195/UB-VX
V/v: mở đợt cao điểm phòng chống ma túy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2001

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các Sở – Ban – Ngành
- Chủ tịch UBND các Quận – Huyện,
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các Đoàn thể

 

Thực hiện Công văn số 371.CV-TTPCMT ngày 23 tháng 3 năm 2001 của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm về việc mở đợt cao điểm phòng chống ma túy từ đầu tháng 4 đến hết tháng 6 năm 2001 trên phạm vi toàn quốc; và để lập thành tích kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam (30/4), ngày Quốc tế lao động (01/5) và ngày Quốc tế phòng chống ma túy (26/6/2001), tạo khí thế ra quân mạnh mẽ, mở đầu cho việc thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm và chương trình hành động phòng chống ma túy giai đoạn 2001 – 2005 của thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp mở đợt cao điểm phòng chống ma túy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 15/4/2001 đến ngày 30/6/2001 với các công tác cơ bản sau:

1. Thông tin, tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy và xây dựng các mô hình “xã, phường, cơ quan, đơn vị không có ma túy”:

- Mở đợt tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân về Luật phòng chống ma túy đã được Quốc hội khóa X thông qua tại kỳ họp thứ 8, về nội dung Chương trình hành động phòng chống ma túy giai đoạn 2001 – 2005. Tuyên truyền về tác hại của tệ nạn nghiện ma túy nhất là một số loại ma túy tổng hợp mới xuất hiện như Amphetamin, Methamephetamin, Estasy … Đổi mới nội dung và biện pháp tuyên truyền, hướng vào các đối tượng có nguy cơ cao, chú trọng trong lứa tuổi thanh thiếu niên … Tổ chức thi tìm hiểu Luật phòng chống ma túy do Ủy ban Quốc gia phát động.

- Phát động phong trào “vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người nghiện” để nắm chắc diễn biến tình hình nghiện ma túy ở phường – xã, cơ quan, xí nghiệp, trường học, đơn vị, lực lượng vũ trang; kiên quyết phòng ngừa ngăn chặn không để phát sinh người nghiện mới.

- Tổ chức mít tinh, diễu hành, biểu dương lực lượng nhân ngày Quốc tế phòng chống ma túy (26/6/2001), tạo khí thế mạnh mẽ áp đảo và lên án mạnh mẽ tội phạm và tệ nạn ma túy.

2. Phòng, chống tội phạm ma túy và kiểm soát tiền chất:

- Công an thành phố chỉ đạo Công an quận – huyện, phường – xã, thị trấn tập trung lực lượng điều tra khám phá các tổ chức, đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, nhất là các vụ đưa ma túy từ nước ngoài và từ các tỉnh thành khác về thành phố để tiêu thụ và trung chuyển, đặc biệt là loại ma túy tổng hợp. Tiếp tục rà soát các tụ điểm ma túy để có kế hoạch cùng các ngành chức năng tại địa phương chuyển hóa các tụ điểm. Công an thành phố tổ chức đợt tập trung tất cả những người nghiện ma túy ở nơi công cộng: Đối tượng sống lang thang nghiện ma túy thì giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố; Đối tượng có địa chỉ ở thành phố thì đưa về địa phương thực hiện Nghị định 19/CP, 20/CP để tập trung xóa tụ điểm phức tạp.

- Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về ma túy, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân các cấp phối hợp đưa ra xét xử điểm các vụ án ma túy tại một số địa bàn phức tạp để phục vụ phòng ngừa, giáo dục.

- Công an thành phố phối hợp với Sở Y tế thành phố và Cục Hải quan để tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng các dược phẩm gây nghiện để ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích. Kiểm tra đánh giá việc quản lý tiền chất, xây dựng cơ chế phối hợp để kiểm soát tiền chất nhằm phòng ngừa, ngăn chặn việc nhập khẩu và sử dụng trái phép tiền chất đề sản xuất ma túy trong nước.

3. Về công tác chữa trị, cai nghiện ma túy và phòng chống ma túy trong nhà trường:

- Công an thành phố xúc tiến thực hiện ngay dự án sửa chữa, cải tạo một phần Trại tạm giam Bố Lá để phục vụ cho công tác chữa trị cai nghiện ma túy.

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố tiếp tục có để án mở rộng, nâng cấp các Trung tâm cai nghiện đã có để nâng cao hiệu quả và năng lực tiếp nhận người nghiện. Trước mắt tổ chức tiếp nhận số người nghiện ma túy sống lang thang ở nơi công cộng.

4. Các quận – huyện, phường – xã:

- Có kế hoạch xóa các tụ điểm buôn bán, hút chích ma túy và giữ địa bàn trong sạch.

- Tiếp tục kiểm tra rà soát danh sách người nghiện ở từng phường – xã, thị trấn. Mỗi phường – xã, thị trấn phải lập hồ sơ quản lý từng người nghiện trên địa bàn để giúp đỡ cai nghiện tại cộng đồng và theo dõi quá trình cai nghiện của các đối tượng cai nghiện tập trung để giúp tái hòa nhập với cộng đồng.

- Các địa phương cần lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng chống ma túy trong việc giáo dục đạo đức, công dân cho học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các đoàn thể ở địa phương, gia đình, nhà trường trong dịp các em bắt đầu nghỉ hè để phòng ngừa các em bị ma túy dụ dỗ, lôi kéo.

5. Tổ chức thực hiện:

- Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và ma túy quận – huyện tổ chức cho các xã – phường cam kết thi đua tăng cường công tác phòng chống ma túy ở từng địa bàn xã – phường và khu dân cư.

- Thành viên của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và ma túy thành phố phải chỉ đạo ngành mình báo cáo các hoạt động phòng chống ma túy ở đơn vị cho Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và ma túy thành phố.

- Yêu cầu các sở – ban – ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận – huyện có kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả thực hiện gởi về Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và ma túy thành phố (số 268 Trần Hưng Đạo, quận 1) trước ngày 10 tháng 7 năm 2001.

- Giao thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và ma túy thành phố kiểm tra việc thực hiện các mặt công tác trên, báo cáo Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm và Ủy ban nhân dân thành phố.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- UBQG phòng chống AIDS và MT
- TT/TU – TT/HĐND.TP
- TT/UBND.TP – Ban TTVH/TU
- Ban VHXH Hội đồng nhân dân TP
- Các Thành viên BCĐ phòng chống tội phạm và ma túy thành phố
- Các Báo, Đài
- VPUB: CPVP, Tổ NC, VX
- Lưu (VX).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1195/UB-VX ngày 10/04/2001 về việc mở đợt cao điểm phòng chống ma túy do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.477

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.115.215