Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1188/VHTT-XB về việc tiếp tục triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2005 do Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Số hiệu: 1188/VHTT-XB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá và Thông tin Người ký: Đỗ Quý Doãn
Ngày ban hành: 08/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1188/VHTT-XB
V/v: tiếp tục triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2005

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi:

- Các nhà xuất bản
- Các cơ sở in
- Các cơ sở phát hành xuất bản phẩm

 

Năm 2005 là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước, là năm đầu tiên triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản, thực hiện Công ước Berne và thi hành Luật Xuất bản sửa đổi. Quý I/2005, toàn ngành nỗ lực phấn đấu hoàn hành tốt các nhiệm vụ được giao: đã xuất bản và phát hành được nhiều cuốn sách về 75 năm Đảng Cộng sản Việt Nam; 30 năm ngày giải phóng miền Nam; 115 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hoạt động xuất bản vẫn còn tồn tại một số hạn chế: nhiều đơn vị chưa tổ chức quán triệt Chỉ thị 42-CT/TW; các đề tài mới viết về 60 năm thành lập nước còn ít; việc thực hiện Công ước Berne còn nhiều lúng túng; một số đề tài thực hiện chưa đúng Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về việc nói và viết những vấn đề liên quan đến lịch sử và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; việc in lậu, nối bản vẫn tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2005, đặc biệt phục vụ những ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Bộ Văn hóa – Thông tin yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành xuất bản thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Các nhà xuất bản, cơ sở in, cơ sở phát hành cùng cơ quan chủ quản tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư, khẩn trương xây dựng chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình nhằm thực hiện tốt yêu cầu nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản.

2. Các nhà xuất bản tập trung đầu tư, triển khai các đề tài mang tính tổng kết, đánh giá thành tựu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm thiết thực kỷ niệm 60 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm 2005.

Các cơ sở phát hành tập trung làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, tổ chức các đợt phát hành, triển lãm sách, hội sách chào mừng những ngày kỷ niệm lớn trong năm.

3. Các nhà xuất bản phải thực hiện nghiêm các quy định của Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/12/1997 của Ban Bí thư và Thông báo số 851-TB/VHTT ngày 8/1/2002 của Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương trước khi xuất bản những tác phẩm, tài liệu liên quan đến lịch sử và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

4. Các nhà xuất bản phải thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quyền tác giả, tránh để xảy ra những vi phạm bản quyền như thời gian qua.

5. Các cơ sở in chỉ được nhận in các xuất bản phẩm hợp pháp và in đúng số lượng ghi trong giấy phép. Không được nhận in nối bản, in tăng số lượng khi chưa có sự đồng ý của đơn vị được phép xuất bản.

6. Các cơ sở phát hành không phát hành các xuất bản phẩm không rõ nguồn gốc và các xuất bản phẩm đã có quyết định thu hồi, cấm lưu hành, tịch thu, tiêu hủy.

Bộ Văn hóa – Thông tin đề nghị các cơ quan chủ quản của nhà xuất bản, cơ sở in, cơ sở phát hành tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra và tạo Điều kiện cho các đơn vị thuộc quyền thực hiện tốt những công tác trọng tâm trên đây.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban TTVHTƯ (để b/c)
- Các NXB, cơ sở in, phát hành và các cơ quan chủ quản
- Lưu: VP Bộ, CXB,

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Quý Doãn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1188/VHTT-XB về việc tiếp tục triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2005 do Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.910
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.224.52