Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1186/NCC-CS2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Người có công Người ký: Hoàng Công Thái
Ngày ban hành: 30/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC NGƯỜI CÓ CÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1186/NCC-CS2
V/v hướng dẫn giải quyết hồ sơ người có công

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện văn bản số 3283/LĐTBXH-NCC ngày 17/9/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, trong khi các văn bản pháp quy của Chính phủ và của Bộ chưa được ban hành, Cục Người có công hướng dẫn tạm thời thực hiện các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng như sau:

1. Người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng vẫn tiếp tục hưởng như trước đây, sau khi Nghị định thay thế Nghị định số 54/2006/NĐ-CP được ban hành, Bộ sẽ có hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung và truy lĩnh trợ cấp (nếu có).

2. Người có công với cách mạng đã được xác nhận và hưởng chế độ ưu đãi trước 01/9/2012 mà từ trần sau 01/9/2012 thì chế độ đối với thân nhân bao gồm: trợ cấp mai táng phí, trợ cấp một lần, trợ cấp tiền tuất hàng tháng, trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng vẫn thực hiện theo quy định tại Nghị định số 54/2006/NĐ-CP và Nghị định số 47/2012/NĐ-CP.

3. Hồ sơ đối tượng hưởng trợ cấp một lần gồm: người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng huy chương kháng chiến đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận trước 01/9/2012, thì ra quyết định hưởng trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 47/2012/NĐ-CP.

4. Chế độ ưu đãi giáo dục vẫn thực hiện theo các văn bản hiện hành.

5. Người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi mà chuyển chỗ ở đến địa phương khác thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện việc di chuyển hồ sơ theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2006/TT-LĐTBXH ngày 26/7/2006.

6. Việc lập, tiếp nhận hồ sơ mới về xác nhận người có công sẽ được tiếp tục khi Nghị định thay thế Nghị định số 54/2006/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ được ban hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CS 2.

CỤC TRƯỞNG
Hoàng Công Thái

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1186/NCC-CS2 ngày 30/10/2012 hướng dẫn giải quyết hồ sơ người có công do Cục Người có công ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.342

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!