Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1110/LĐTBXH-TL ngày 16/04/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thẩm định đơn giá tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hoá

Số hiệu: 1110/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Đặng Như Lợi
Ngày ban hành: 16/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1110/LĐTBXH-TL
V/v thẩm định đơn giá tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hoá

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2002

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hoà

 

Trả lời công văn số 299/LĐTBXH ngày 03/4/2002 của Quý Sở về việc ghi tại trích yếu. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Tại phần V, Thông tư số 05/2001/TT-BLĐTBXH ngày 19/01/2001 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định: “Đối với các doanh nghiệp cổ phần hoá, nếu có nguyện vọng thì được áp dụng Thông tư này sau khi được Hội đồng quản trị nhất trí”. Theo quy định này thì các doanh nghiệp cổ phần hoá hoạt động theo Luật doanh nghiệp không thuộc đối tượng áp dụng Nghị định số 28/CP ngày 28/03/1997 và Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương và thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp cổ phần hoá có nguyện vọng và được Hội đồng quản trị nhất trí thì cũng được áp dụng. Việc thẩm định đơn giá tiền lương đối với các doanh nghiệp cổ phần hoá có nguyện vọng thì được thực hiện theo trình tự và thủ tục quy định tại Thông tư số 05/2001/TT-BLĐTBXH nói trên.

Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hoà hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN CÔNG

 
 
 
 
Đặng Như Lợi

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1110/LĐTBXH-TL ngày 16/04/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thẩm định đơn giá tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hoá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.892
DMCA.com Protection Status