Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1087/BVHTTDL-TĐKT lưu ý trong quá trình triển khai công tác xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Ưu tú lần thứ 12 năm 2012 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 1087/BVHTTDL-TĐKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Lê Khánh Hải
Ngày ban hành: 11/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1087/BVHTTDL-TĐKT
V/v một số lưu ý trong quá trình triển khai công tác xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 12 năm 2012

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2012

 

Kính gửi: …………………………..

Thực hiện Kế hoạch xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 12 năm 2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 722/BVHTTDL-TĐKT ngày 16/3/2012 hướng dẫn công tác xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 12 cho các cơ sở đào tạo thuộc Bộ.

Ngày 29/3/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 1804/BGDĐT-VP gửi các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lưu ý một số vấn đề trong quá trình triển khai công tác xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 12 năm 2012.

Để công tác xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 12 đạt kết quả tốt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị khi tổ chức triển khai công tác xét tặng tại Hội đồng cấp cơ sở cần lưu ý một số nội dung theo tinh thần của Công văn số 1804/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

1. Về đối tượng nhà giáo nghỉ hưu

- Các nhà giáo nhận quyết định nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ khi kết thúc nhận hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 11 (ngày 05/4/2010) đến thời gian kết thúc nhận hồ sơ xét tặng lần thứ 12 (ngày 05/5/2012) vẫn được đưa vào diện xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 12.

- Tiêu chuẩn và thành tích xét tặng: tính từ thời điểm nhà giáo nhận quyết định nghỉ hưu trở về trước.

- Cơ sở đào tạo nơi nhà giáo trước khi nghỉ hưu nhận hồ sơ và xét trình Hội đồng cấp Bộ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 12 theo quy định của Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Về tiêu chuẩn

Năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư quy định về chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên ở một số bậc học, cấp học nhưng đến nay một số cơ sở đào tạo chưa triển khai. Vì vậy, lần xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 12 năm 2012, tạm thời chưa tính tiêu chuẩn nghề nghiệp.

Các nhà giáo có số phiếu tín nhiệm của quần chúng đạt từ 80% trở lên được đưa vào danh sách hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội đồng cấp cơ sở xét tặng trình Hội đồng cấp Bộ.

Các nhà giáo được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp được coi như đã có sáng kiến kinh nghiệm cùng cấp nhưng chỉ tính từ thời điểm Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2010/NĐ-CP đến nay (từ ngày 15/4/2010 đến thời điểm Hội đồng cấp cơ sở họp).

3. Về thành phần Hội đồng các cấp

Nhà giáo có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 12 năm 2012 không tham gia thành phần Hội đồng các cấp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ với Vụ Thi đua-Khen thưởng để được hướng dẫn và giải đáp./.

 

 

Nơi nhận:
- Các cơ sở đào tạo thuộc Bộ;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ Đào tạo;
- Trang điện tử khối trụ sở cơ quan Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, TĐ-KT, NTN.35.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Khánh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1087/BVHTTDL-TĐKT lưu ý trong quá trình triển khai công tác xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Ưu tú lần thứ 12 năm 2012 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.018

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74