Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1019/UBNV-V1 khen thưởng kiều bào có thành tích trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc năm 2009 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài ban hành

Số hiệu: 1019/UBNV-V1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Người ký: Trần Đức Mậu
Ngày ban hành: 26/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO
ỦY BAN NHÀ NƯỚC
VỀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1019/UBNV-V1
V/v Khen thưởng kiều bào có thành tích trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc năm 2009

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các Tỉnh và Thành phố trực thuộc Trung ương
- Các Bộ, Ban, Ngành ở Trung ương

 

1. Ngày 7 tháng 1 năm 2002, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 24/QĐ-NG kèm theo Quy chế khen thưởng kiều bào có thành tích xuất sắc trong củng cố, phát triển cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, công tác khen thưởng kiều bào đang tiếp tục được hoàn chỉnh và đi vào nền nếp.

2. Thời gian qua, nhiều tổ chức và cá nhân kiều bào đã và đang có những hoạt động hợp tác với các địa phương, bộ, ban, ngành và có những đóng góp tốt trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, hợp tác văn hóa, khoa học, nghiên cứu, giáo dục đào tạo cũng như các hoạt động xã hội, nhân đạo. Để động viên, khuyến khích bà con hướng về quê hương đất nước, hàng năm Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương xem xét và có hình thức khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân kiều bào có đóng góp xuất sắc. Để thực hiện đợt khen thưởng năm 2009, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao đề nghị Quý cơ quan thông báo cho Ủy ban những kiều bào đã và đang có những đóng góp tích cực tại bộ, ban, ngành, địa phương và đề xuất hình thức (mức) khen thưởng phù hợp.

Đối tượng xét khen thưởng là những tập thể, cá nhân kiều bào có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả cho địa phương, bộ, ban, ngành và sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước cũng như tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các nước hoặc các tổ chức quốc tế lớn.

Hình thức khen thưởng gồm: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Giấy khen của Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng xin gửi về Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, 32 Bà Triệu, Hà Nội trước ngày 15/12/2009. Hồ sơ bao gồm:

- Bản báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen; tóm tắt sơ yếu lý lịch, trong đó ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ ở trong nước và ở nước ngoài.

- Công văn đề nghị của Lãnh đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc của Thủ trưởng các bộ, ban, ngành; nêu rõ mức khen (Bằng khen, Giấy khen) và tóm tắt thành tích sẽ ghi trong Bằng khen, Giấy khen.

3. Đối với những trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc xét thấy cần khen thưởng ở mức cao hơn theo Luật Thi đua khen thưởng (Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc Huân, Huy chương các loại), đề nghị các tỉnh, thành phố và bộ, ban, ngành thông báo cho Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài để phối hợp làm việc với Ban thi đua khen thưởng Trung ương.

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao đề nghị Quý UBND tỉnh, thành phố và các bộ, ban, ngành quan tâm phối hợp để công tác thi đua khen thưởng đối với người Việt Nam ở nước ngoài đạt kết quả tốt, theo đúng tinh thần Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Ủy ban và Quý Bộ, Ban, Ngành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ nhiệm UB (để báo cáo);
- Lưu: VP, V1.

KT. CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Đức Mậu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1019/UBNV-V1 khen thưởng kiều bào có thành tích trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày 26/11/2009 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.556

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.254.246
server251