Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1019/LĐTBXH-LĐVL ngày 05/04/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ký kết hợp đồng lao động và nâng bậc lương

Số hiệu: 1019/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 05/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1019/LĐTBXH-LĐVL
V/v ký kết hợp đồng lao động và nâng bậc lương

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi: Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Trả lời công văn số 60/CV-TCT-TC ngày 16 tháng 02 năm 2004 của quý Tổng Công ty về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 2 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, thì Giám đốc, phó giám đốc và Kế toán trưởng đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của quý Tổng công ty không được cơ quan Nhà nước quyết định bổ nhiệm phải thực hiện ký kết hợp đồng lao động. Lương và phụ cấp lương của các chức danh này thực hiện theo Thông tư liên tịch số 23/1997/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 30 tháng 12 năm 1997 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính hướng dẫn xếp lương đối với viên chức quản lý và viên chức lãnh đạo doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 90/TTg ngày 07 tháng 3 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 17/1998/TTLT - BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 1998 hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp.

2. Theo quy định tại Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp Nhà nước, thì Nhà nước không quy định thời gian nâng bậc lương đối với công nhân trực tiếp sản xuất kinh doanh. Việc nâng bậc lương hàng năm đối với công nhân trực tiếp sản xuất kinh doanh phải gắn với việc nâng bậc kỹ thuật. Đồng thời người lao động phải thông qua thi nâng bậc do doanh nghiệp tổ chức, thi đạt bậc kỹ thuật nào thì xếp lương vào bậc đó.

3. Theo quy định tại Điểm e Mục 1 phần VI của Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH nêu trên, đối với người lao động trong thời gian giữ bậc nếu bị xử lý kỷ luật lao động theo Điểm b Khoản 1 Điều 84 của Bộ luật Lao động, thì kéo dài thời hạn xét nâng bậc lương không quá 6 tháng. Như vậy, thì người lao động bị xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức khiển trách không bị kéo dài thời gian nâng bậc lương.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1019/LĐTBXH-LĐVL ngày 05/04/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ký kết hợp đồng lao động và nâng bậc lương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.539
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37