Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 252/TTg-QHQT bổ sung kinh phí, gia hạn thời gian và tham gia dự án khu vực do Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc tài trợ cho Bộ Công an do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 252/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 29/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 252/TTg-QHQT
V/v bổ sung kinh phí, gia hạn thời gian và tham gia dự án khu vực do UNODC tài trợ cho Bộ Công an

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Công an (công văn số 335/BCA-C41 ngày 10 tháng 02 năm 2012) về việc bổ sung kinh phí, gia hạn thời gian và tham gia dự án khu vực do Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Gia hạn thời gian thực hiện Dự án VNM/J93 "Hỗ trợ xây dựng các chiến lược và biện pháp hiệu quả trong phòng ngừa ATS ở khu vực Đông Á: Một dự án thí điểm tại Việt Nam" đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2012.

2. Bổ sung 931.900 USD kinh phí viện trợ không hoàn lại của UNODC cho Dự án VIE H65 “Tăng cường năng lực thu thập và trao đổi thông tin phòng chống tội phạm ma túy giữa các cơ quan thực thi pháp luật phòng chống ma túy của Việt Nam” và gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012.

3. Giao Bộ Công an là cơ quan đầu mối phía Việt Nam tham gia Hợp phần 1 của Dự án khu vực T33 “Chương trình: Tăng cường năng lực thi hành pháp luật trong hoạt động phòng chống tội phạm tình dục trẻ em cấp quốc gia và xuyên quốc gia nhằm xác định và hành động hiệu quả đối với tội phạm du lịch tình dục trẻ em ở khu vực Mê Kông” do Chính phủ Úc tài trợ, UNODC và Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế phối hợp quản lý và điều hành.

4. Bộ Công an thông báo cho UNODC biết về quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ đồng thời phối hợp với các cơ quan quản lý viện trợ của Chính phủ triển khai thực hiện theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 các Vụ: KGVX, NC, TH, TKBT;
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 27

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 252/TTg-QHQT ngày 29/02/2012 bổ sung kinh phí, gia hạn thời gian và tham gia dự án khu vực do Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc tài trợ cho Bộ Công an do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.054

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.205.167.104