Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 10259/NHNN-CSTT of November 20, 2008, implementing measures on credit activity and interest rate

Số hiệu: 10259/NHNN-CSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Trần Minh Tuấn
Ngày ban hành: 20/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 10259/NHNN-CSTT
V/v thực hiện các biện pháp về tín dụng và lãi suất

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Các tổ chức tín dụng

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, chủ động ngăn ngừa ảnh hưởng tiêu cực của khủng hoảng tài chính và nguy cơ suy thoái kinh tế thế giới, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý, bền vững và điều hành lãi suất thị trường theo xu hướng giảm, trên cơ sở các điều kiện, dự báo kinh tế vĩ mô, tiền tệ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện một số biện pháp như sau:

1. Điều chỉnh lãi suất kinh doanh bằng đồng Việt Nam, phù hợp với các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đảm bảo khả năng huy động vốn, hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả.

2. Tập trung vốn tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp và nông thôn nhất là các hộ nông dân sản xuất lúa vụ mùa Đông xuân, xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh và kể cả các dự án đầu tư bất động sản khả thi, có hiệu quả và có khả năng trả nợ đúng hạn.

3. Chủ động thực hiện các biện pháp khác đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh; trong đó, chú trọng các biện pháp ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và dấu hiệu suy thoái kinh tế toàn cầu, chấp hành đúng quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh.

Trong quá trình triển khai, các tổ chức tín dụng phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xem xét xử lý.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố;
- Các Vụ: TD, QLNH, Thanh tra NHNN;
- Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Trần Minh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE STATE BANK OF VIETNAM
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 10259/NHNN-CSTT
Re: implementing measures on credit activity and interest rate

Hanoi, November 20, 2008

 

To: Credit institutions

With a view to implementing guidelines of the Government on inflation restraint, taking initiative in preventing negative effects of financial crisis and risk of the world economic regression, ensuring the macro economic stability, maintaining reasonable and sustainable growth and managing market interest rates under decreasing trend on the basis of macro economic, monetary conditions and forecasts; State Bank of Vietnam would like to request credit institutions to carry out some of following measures:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 10259/NHNN-CSTT of November 20, 2008, implementing measures on credit activity and interest rate

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.024
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168