Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9337/NHNN-QLNH năm 2011 cho phép xem xét, quyết định việc cho vay vốn mua vàng để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 9337/NHNN-QLNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 06/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9337/NHNN-QLNH
V/v cho phép xem xét, quyết định việc cho vay vốn mua vàng để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Các Tổ chức tín dụng

Để hạn chế hiện tượng đầu cơ trên thị trường vàng thông qua việc vay vốn của tổ chức tín dụng để mua vàng, ngày 08/10/2011, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 33/2011/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng và Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Căn cứ vào Thông tư số 33/2011/TT-NHNN, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao tổ chức tín dụng xem xét, quyết định việc cho vay đối với nhu cầu vốn để mua vàng phục vụ sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ theo các quy định sau:

1. Tổ chức tín dụng thực hiện việc cho vay đối với nhu cầu vốn mua vàng của khách hàng để sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ theo đúng quy định tại Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành kèm Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN, Thông tư số 33/2011/TT-NHNN, văn bản số 7816/NHNN-CSTT ngày 06/10/2011 và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Tổ chức tín dụng có trách nhiệm kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay để đảm bảo vốn vay được sử dụng đúng mục đích vay vốn mua vàng để sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ; đảm bảo khả năng thu hồi nợ đúng hạn cả gốc và lãi.

3. Tổ chức tín dụng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay mua vàng để sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ; đảm bảo việc cho vay được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và tự chịu trách nhiệm nếu phát sinh rủi ro trong quá trình cho khách hàng vay vốn.

Ngân hàng Nhà nước thông báo để Tổ chức tín dụng biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng;
- Vụ Chính sách tiền tệ;
- Vụ Pháp chế;
- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố;
- Lưu: VP, QLNH.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9337/NHNN-QLNH năm 2011 cho phép xem xét, quyết định việc cho vay vốn mua vàng để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.753

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.21.182