Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9123/VPCP-QHQT phê duyệt danh mục Hỗ trợ kỹ thuật Đào tạo về chính sách tiền tệ và quản lý ngoại hối do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 9123/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 24/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9123/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt danh mục HTKT Đào tạo về chính sách tiền tệ và quản lý ngoại hối do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9561/BKH-KTĐN ngày 14 tháng 12 năm 2009 về việc phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án HTKT Đào tạo về chính sách tiền tệ và quản lý ngoại hối, trị giá 275.000 USD (trong đó ADB viện trợ không hoàn lại là 225.000 USD) với nội dung nêu tại văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan, hoàn thiện văn kiện dự án, tiến hành thẩm định, phê duyệt và thực hiện dự án theo đúng quy định của Nghị định 131/2006/NĐ-CP , đảm bảo hiệu quả đầu tư.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc với ADB để ký văn bản tiếp nhận cho dự án Hỗ trợ kỹ thuật nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo cho các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9123/VPCP-QHQT phê duyệt danh mục Hỗ trợ kỹ thuật Đào tạo về chính sách tiền tệ và quản lý ngoại hối do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.892
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116