Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8900/NHNN-TCKT bổ sung chỉ tiêu báo cáo kèm theo Bảng Cân đối tài khoản kế toán ngày do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 8900/NHNN-TCKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày ban hành: 12/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 8900/NHNN-TCKT
V/v bổ sung chỉ tiêu báo cáo kèm theo Bảng Cân đối tài khoản kế toán ngày

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Các Tổ chức tín dụng

Ngày 03/09/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Công văn số 6798/NHNN-DBTKTT yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN và các Tổ chức tín dụng (TCTD) lập, gửi Bảng cân đối tài khoản kế toán hàng ngày. Để đáp ứng đầy đủ hơn về thông tin, số liệu phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, NHNN hướng dẫn các TCTD bổ sung thuyết minh chi tiết chỉ tiêu số dư của một số tài khoản cấp III trên bảng cân đối tài khoản kế toán hàng ngày như sau:

1. Đối với tài khoản “275- Cho vay khác” ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc NHNN và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN (sau đây gọi tắt là Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN), các TCTD phải bổ sung thuyết minh chi tiết số dư đầu ngày, số phát sinh trong ngày, số dư cuối ngày của tài khoản này trên bảng cân đối tài khoản ngày, gửi NHNN theo hai chỉ tiêu:

- Bằng đồng Việt Nam

- Bằng ngoại tệ và vàng

2. Đối với tài khoản “431- Mệnh giá giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam” và tài khoản “434- Mệnh giá giấy tờ có giá bằng ngoại tệ và vàng” ban hành theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN , các TCTD phải bổ sung thuyết minh chi tiết số dư đầu ngày, số phát sinh trong ngày, số dư cuối ngày của hai tài khoản này trên bảng cân đối tài khoản ngày, gửi NHNN theo hai đối tượng:

- Khách hàng là người cư trú

- Khách hàng là người không cư trú

3. 3. Cục Công nghệ tin học có trách nhiệm hướng dẫn các TCTD gửi bổ sung thuyết minh chi tiết chỉ tiêu số dư các tài khoản trên theo đúng quy trình tại Công văn số 6798/NHNN-DBTKTT.

Trong thời gian Cục Công nghệ tin học chưa kịp thời xây dựng phần mềm tin học hỗ trợ việc tiếp nhận, xử lý, tổng hợp bản bổ sung thuyết minh chi tiết chỉ tiêu số dư các tài khoản trên của các đơn vị, các TCTD có trách nhiệm fax bản bổ sung thuyết minh chi tiết chỉ tiêu số dư các tài khoản trên về NHNN (Vụ Dự báo Thống kê tiền tệ) đúng thời hạn quy định tại Công văn số 6789/NHNN-DBTKTT.

Trên đây là hướng dẫn của NHNN về bổ sung thuyết minh chi tiết chỉ tiêu số dư của một số tài khoản cấp III trên bảng cân đối tài khoản kế toán hàng ngày. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các TCTD phản ánh về NHNN (Vụ Tài chính- Kế toán) để có hướng dẫn xử lý, giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- NHNN CN tỉnh, thành phố;
- Cục CNTH;
- Vụ DBTKTT; (để phối hợp)
- Cơ quan TTra Giám sát;
- Lưu VP, TCKT2.

TL.THỐNG ĐỐC
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Hương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------

No.: 8900/NHNN-TCKT
on supplementing report norms together with the balance sheet of daily-accounting accounts

Hanoi, November 12, 2009

 

To: Credit Institutions

On 03/09/2009, the State Bank of Vietnam (SBV) has issued the Official Dispatch No.6798/NHNN-DBTKTT requiring the units of the State Bank and the credit institutions (CI) to make and send the balance sheet of daily-accounting accounts. To fully meet information and data for requirement of directing and administering monetary policy and banking activity, the central Bank instructs the credit institutions to supplement detailed explanation on balance norms of some level III accounts on the balance sheet of daily-accounting accounts as follows:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8900/NHNN-TCKT bổ sung chỉ tiêu báo cáo kèm theo Bảng Cân đối tài khoản kế toán ngày do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.541
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236