Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 882/TTg-KGVX năm 2016 về thực hiện Quyết định 29/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Số hiệu: 882/TTg-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 30/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 882/TTg-KGVX
V/v thực hiện Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội.

 

Xét kiến nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện, Quyết định s29/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhim HIV, người sau cai nghiện ma túy, người Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương (báo cáo số 11/BC-BLĐTBXH ngày 11/3/2016); ý kiến của các Bộ tại văn bản: số 5345/BTC-TCNH ngày 21/4/2016 của Bộ Tài chính, số 2606/BKHĐT-TCTT ngày 06/4/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 797/NHCS-KHNV ngày 30/3/2016 của Ngân hàng Chính sách xã hội; ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan tại cuộc họp ngày 13/5/2016), Thủ tướng Chính phủ:

1. Đồng ý kéo dài thi gian thí Điểm thực hiện Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017, sau đó sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm để từ năm 2018 triển khai mở rộng trên phạm vi c nước.

2. Về nguồn vốn để cho vay:

- Đối với năm 2016, ngân sách Trung ương cấp 15 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội huy động thêm 15 tỷ đồng để cho vay. Trong thi gian chưa bố trí được nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, Ngân hàng Chính sách xã hội tự cân đối từ nguồn vốn huy động được giao trong chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn năm 2016 để cho vay theo quy định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn từ ngân sách Trung ương để hoàn trả ngân hàng Chính sách xã hội khi Chương trình được bố trí vốn; Ngân sách Trung ương cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy đnh.

- Đối với năm 2017, Ngân hàng Chính sách Xã hội có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu, xác định quy mô trình cấp có thẩm quyền; Ngân sách Trung ương cấp 50% trên tổng số kế hoạch nguồn vốn cho vay cho Ngân hàng Chính sách xã hội, 50% còn lại do Ngân hàng Chính sách xã hội huy động. Ngân sách Trung ương cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Ngân hàng Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: KTTH, TH;
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3)
.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ T
HỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 882/TTg-KGVX năm 2016 về thực hiện Quyết định 29/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.101

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101