Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8581/VPCP-QHQT năm 2013 cơ chế ủy quyền đàm phán, ký Điều ước quốc tế về ODA và nguồn vốn vay ưu đãi khác với Ngân hàng Phát triển châu Á và Ngân hàng Thế giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8581/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 14/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8581/VPCP-QHQT
V/v cơ chế ủy quyền đàm phán, ký Điu ước quc tế về ODA và nguồn vốn vay ưu đãi khác với ADB và WB.

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 164/TTr-NHNN ngày 24 tháng 9 năm 2013) về việc áp dụng cơ chế ủy quyền chung cho một số đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đàm phán, ký Điều ước quốc tế về ODA và nguồn vốn vay ưu đãi khác với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng Thế giới (WB), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý ủy quyền cho đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay mặt nước CHXHCN Việt Nam làm Trưởng đoàn đàm phán các điều ước quốc tế về ODA và các nguồn vốn ưu đãi khác với WB/ADB sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đàm phán điều ước quốc tế. Ngân hàng Nhà nước thống nhất với Bộ Ngoại giao về danh sách cán bộ được ủy quyền làm Trưởng đoàn đàm phán.

2. Đồng ý ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình và Phó Thống đốc Lê Minh Hưng được thay mặt nước CHXHCN Việt Nam ký điều ước quốc tế về ODA và nguồn vốn vay ưu đãi khác với WB/ADB sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý ký điều ước quốc tế.

3. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục đối ngoại theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP (để b/c);
- Các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;
các Vụ: TH, PL, TCCV; cng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3) AT.

Bộ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8581/VPCP-QHQT năm 2013 cơ chế ủy quyền đàm phán, ký Điều ước quốc tế về ODA và nguồn vốn vay ưu đãi khác với Ngân hàng Phát triển châu Á và Ngân hàng Thế giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.154
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144