Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 8545/TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 10/09/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8545/TC/TCT

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2001

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 8545/TC/TCT NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2001VỀ VIỆC THUẾ KHẤU TRỪ TẠI NGUỒN ĐỐI VỚI LÃI TIỀN GỬI

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trả lời Công văn số 266/CV-VPI ngày 28/6/2001 của Ngân hàng Nhà nước (kèm theo Bản tham luận của Nhóm hoạt động Ngân hàng) về vấn đề thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi tiền gửi, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi tiền gửi:

Theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì lãi tiền gửi, lãi cho vay thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Đối với các đối tượng là các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính. Theo hướng dẫn tại điểm 2, mục 1, phần C, Thông tư số 169/1998/TT-BTC, lãi tiền vay là thu nhập từ các khản cho vay dưới bất kỳ hình thức nào kể cả thu nhập từ chứng khoán, trái phiếu. Thuật ngữ "thu nhập từ khoán cho vay dưới bất kỳ hình thức nào" thực chất là lãi suất (interest) trả cho các khoản tiền vay, tiền gửi, chứng khoán, trái phiếu. Các tổ chức phát hành chứng khoán, trái phiếu và các Ngân hàng khi huy động vốn đều sử dụng các hình thức vay như đi vay, nhận gửi tiền, phát hành chứng khoán, trái phiếu và trả lãi theo lãi suất thỏa thuận.

Theo thông lệ quốc tế, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần có điều khoản quy định đối với lãi tiền vay (interest). Tại Bình luận mẫu OECD, thuật ngữ "lãi tiền vay" cũng được giải thích bao gồm cả lãi tiền gửi, chứng khoán, trái phiếu.

Như vậy, lãi tiền gửi thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư số 169/1998/TT-BTC là phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

2. Về trách nhiệm khấu trừ thuế của các Ngân hàng

Nguyên tắc của việc kê khai nộp thuế đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC là Bên Việt Nam phải có trách nhiệm thực hiện khấu trừ thuế trước khi thanh toán tiền cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài. HIện tại, nhiều Ngân hàng đã thực hiện nguyên tắc này khi thanh toán cho các nhà thầu nước ngoài cung cấp hàng hoá, dịch vụ hoặc các khoản vay. Vì vậy, trường hợp Ngân hàng thanh toán lãi cho các đối tượng gửi tiền, đối tượng cho vay thì các Ngân hàng phải khấu trừ và nộp thuế thay cho các đối tượng gửi tiền, cho vay là phù hợp với quy định hiện hành của Luật thuế. Để trang trải các chi phí cho việc thu, nộp thuế, Ngân hàng sẽ được hưởng 0,8% số tiền thực tế thu được trước khi nộp vào tài khoản của Ngân sách Nhà nước.

3. Về việc thực hiện khấu trừ thuế

Ngày 10/5/2001. Bộ Tài chính đã có Công văn số 4245/TC/TCT hướng dẫn việc các Ngân hàng thực hiện khấu trừ thuế trước khi chi trả lãi tiền gửi cho các tổ chức nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC. Việc khấu trừ thuế áp dụng đối với các khoản lãi tiền gửi phát sinh kể từ ngày 1/1/2001. Riêng đối với lãi tiền gửi phát sinh từ các tài khoản đứng tên các cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam thì tạm thời chưa thu thuế thu nhập đối với các khoản lãi tiền gửi của các cá nhân này.

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước giải thích và hướng dẫn để các Ngân hàng biết và thực hiện.

Xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của Ngân hàng Nhà nước.

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc thuế khấu trừ tại nguồn đối với lãi tiền gửi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.539

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!